Naujienos

2021-04-16d., 11.00 val., įvyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos vertintojų rūmų narių susirinkimas ir dviejų valandų seminaras

Laba diena, gerbiami Lietuvos vertintojų rūmų nariai, Pranešame, kad 2021 metų balandžio 16 d., 11.00 val., šaukiamas visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos vertintojų rūmų narių susirinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu. Po susirinkimo planuojamas 2 – jų akademinių valandų seminaras. (LVR nariams nemokamas). Prisijungimo instrukciją atsiųsime artimiausiu metu.    Planuojamo dviejų akademinių valandų seminaro tema ,,Turto…

2021-03-10 Seminaras ,,Nekilnojamojo turto rinkos Lietuvos miestuose ir regionuose sąšauka“

Gerb. kolegos, 2021-03-10 organizuojamas nuotolinis kvalifikacijos kėlimo seminaras ,,Nekilnojamojo turto rinkos Lietuvos miestuose ir regionuose sąšauka“. Akcentuokite, kad registracija, mokėjimas už seminarą vykdomi automatizuotai per nuorodą.  Prašome teisingai ir tiksliai nurodyti  duomenis, kad būtų galima identifikuoti dalyvį bei teisingam sąskaitos, pažymėjimo sugeneravimui sistemoje. Atsisiųsti programą. Pagarbiai Egidijus Muka Lietuvos vertintojų rūmų…

Skelbiamas AVNT direktoriaus įsakymas ,,Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS  ĮSAKYMAS DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, VYKDANČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ, KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  2021-01-13 Nr. V1-4 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 12 dalimi ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir…

Informuojame, kad paskelbtas naujas AVNT direktoriaus įsakymas

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-212 „DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIŲ…

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO AVNT ELEKTRONINIU BŪDU PER INFORMACINĘ SISTEMĄ ,,AVNIS“

Gerbiami turto vertintojai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) praneša, kad AVNT sudarytos techninės galimybės turto ir (arba) verslo vertintojams ir turtą ir (arba) verslą vertinančioms įmonėms (toliau – Vertintojai) teikti informaciją ir dokumentus (dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Audito,…

Įsakymas „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Gerbiami Lietuvos vertintojų rūmų nariai,   Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Dėl finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.     Nuoroda pridedama:     https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2836a140362911eb8d9fe110e148c770       Pagarbiai Egidijus Muka LVR prezidentas 

KOMPIUTERIZUOTOSIOS TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ DUOMENŲ TVARKYMO IR PAIEŠKOS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Gerbiami Lietuvos vertintojų rūmų nariai,   Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 30 d. Nr. V1-143 ,,Dėl Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.   Nuoroda pridedama:   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d505c90330111eb932eb1ed7f923910  …

2020-11-19 organizuojamas seminaras ,,Prieigos ir problemos susijusios su individualaus vertinimo ir automatinio vertinimo modelių panaudojimu nekilnojamo turto sektoriuje Lenkijoj“

2020-11-19 d. Lietuvos vertintojų rūmai organizuoja seminarą ,,Prieigos ir problemos susijusios su individualaus vertinimo ir automatinio vertinimo modelių panaudojimu nekilnojamo turto sektoriuje Lenkijoje“ PROGRAMA (6 akademinės valandos) Seminaras vyks lenkų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. Seminaras vyks nuotoliniu būdu 8.50 – 9.00 Įžanginis žodis LVR Prezidentas Egidijus MukaDoc.dr. Valentas…

2020-10-23 organizuojamas seminaras „Transporto priemonių vertinimo aktualijos: naujoji teisinė, metodinė ir technologinė aplinka“

Laba diena, Maloniai primename, kad 2020-10-23 Lietuvos vertintojų rūmai rengia 6 akademinių valandų seminarą „Transporto priemonių vertinimo aktualijos: naujoji teisinė, metodinė ir technologinė aplinka“, kuris vyks viešbučio „Domus Maria“, Aušros vartų g. 12, Vilniuje, III aukšto salėje. Seminare galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. (Prisijungimo kodai ir instrukcija bus atsiųsta užsiregistravusiems į seminarą). Būtina išankstinė registracija el….

Sulaukėme Turto ir verslo vertinimo metodikos pakeitimo ir papildymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-09-09 įsakymu Nr. 1K-296 pakeista 2012 m. balandžio 27 d. patvirtinta Turto ir verslo vertinimo metodika (toliau – Metodika). Metodikos III skyrius papildyta IV1 skirsniu „Apgadintų kelių transporto priemonių vertinimas“. Metodikos pakeitimas ir papildymas įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 24 d. Teisės aktas skelbiamas e-TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6eaba30fc9711ea88f28eae672e5b40 Kartu…