Apie mus

Apie mus

Lietuvos vertintojų rūmai

     Lietuvos vertintojų rūmai vienija kvalifikuotus turto ir verslo vertintojus. Rūmų veiklos pradžia skaičiuojam nuo 2014 metų, kai vertintojai bendraminčiai nusprendė įsteigti Lietuvos vertintojų rūmus. Naujos profesinės vertintojų asociacijos įkūrimas, vertintojų steigėjų manymu, buvo būtinas žingsnis siekiant dalintis patirtimi, atlikinėti rinkos tyrimus, rengti vertintojų kvalifikacijos kėlimo seminarus ir mokymus, atstovauti ir ginti savo narių profesinius interesus bei dalyvauti turto vertinimo veiklos tobulinimo ir vystymo procesuose Lietuvoje. Rūmai aktyviai bendradarbiauja su kitomis profesinėmis, verslo organizacijomis ir valstybinės priežiūros veiklos vertinimo įstaigomis siekdami pakelti vertintojų profesijos standartus.

     2017 metų pradžioje mūsų gretas papildė transporto priemonių vertintojai. Transporto priemonių vertintojai aktyviai dalyvauja reguliariai vykstančiose susirinkimuose, kuriuose spręndžiami transporto priemonių vertinimo aktualūs klausimai.

Lietuvos vertintojų rūmų įstatai


Misija

Turto ir verslo vertinimo procesų tobulinimas Lietuvoje.

Vizija

Suteikti ir formuoti Rūmų nariams tvirtą pagrindą vykdyti turto ir verslo vertinimo veiklą.

Rūmų simbolika

Lietuvos vertintojų rūmų logotipas turto ir verslo vertinimo dokumentuose informuoja apie paslaugos kokybę

     Turto vertinimo versle kaip ir bet kokiame kitame versle egzistuoja neatestuotų šios paslaugos tiekėjų, tuo metu, kai paslaugos gavėjams svarbi garantija ir kokybė. Atestuotas turto vertintojas dalyvaujantis turto ir verslo vertintojų profesinėse organizacijų veiklose gali būti neapsaugotas nuo neskaidrios konkurencijos. Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nereikalauja, kad turto ar verslo vertintojas būtų turto ir verslo vertintojų profesinių organizacijų narys, bet šiuolaikinės ekonomikos laisva rinka pati diktuoja konjunktūrą ir turto bei verslo vertintojų profesinių organizacijų atsiradimą ir jų veiklą. Lietuvos vertintojų rūmų (toliau ,,Rūmai“) narystė užtikrina narių dalyvavimą Rūmų veikloje palaikant ir keliant profesinę turto ar verslo vertintojo kvalifikaciją. Rūmų narių bendravimas ir bendradarbiavimas profesinės veiklos klausimais neginčijamai kelia Rūmų narių kvalifikaciją lyginant su kitais vertintojais, kurie nėra turto ir verslo vertintojų profesinių organizacijų nariai. Todėl Rūmų nariai gali jų rengiamuose vertinimo dokumentuose naudoti Lietuvos vertintojų rūmų logotipą. Logotipo naudojimo idėja yra užtikrinti Rūmų narių atpažinimą viešoje erdvėje kaip atestuotų ir kvalifikuotų turto ir verslo vertintojų nuolat aktyviai dalyvaujančių ne tik turto ir verslo vertinimo versle, bet ir turto ir verslo vertinimo metodikų ir procesų tobulinime Lietuvoje. Lietuvos vertintojų rūmų logotipo naudojimas turto ir verslo vertinimo dokumentuose informuoja paslaugos gavėją, kad turto ar verslo vertintojas turi būtiną kvalifikacijos lygį ir užtikrina paslaugos kokybę.

Lietuvos vertintojų rūmų logotipo naudojimo atmintinė

 

Valdybos nariai

 • Irmanta Krikščiūnienė
 • Valdybos Pirmininkė
 • Dainius Gatulis
 • Valdybos Narys
 • Aldona Kabokienė
 • Valdybos Narė
 • Daiva Albertavičienė
 • Valdybos Narė
 • Edita Cicėnienė
 • Valdybos Narė
 • Steponas Deveikis
 • Valdybos Narys
 • Artūr Ūsov
 • Valdybos Narys
 • Algirdas Vėgėla
 • Valdybos Narys
 • Ramūnė Aškinienė
 • Valdybos Narė