Narystė

Tapkite nariu

     Kviečiame kolegas aktyviai jungtis į mūsų gretas ir dalyvauti Rūmų veikloje, tobulėti profesinėje srityje ir plėsti akiratį.

     Narystė ir bendradarbiavimas kels Jūsų kvalifikaciją, todėl kaip Rūmų narys galėsite savo rengiamuose vertinimo dokumentuose naudoti Lietuvos vertintojų Rūmų logotipą. Jis užtikrintis Jūsų atpažinimą viešoje erdvėje kaip atestuotą ir kvalifikuotą turto ir verslo vertintoją nuolat aktyviai dalyvaujantį ne tik turto ir verslo vertinimo versle, bet ir tobulinant turto ir verslo vertinimo metodikas ir procesus Lietuvoje.

Lietuvos vertintojų rūmų logotipo naudojimo atmintinė

     Lietuvos vertintojų rūmų nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurie turi vertintojo asistento arba vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą ir juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą.

     Norint tapti Rūmų nariu, reikia pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą. Rūmų valdyba peržiūrės ir įvertins Jūsų kandidatūrą. Anoniminiu balsavimu valdyba nuspręs ar bus pritarta Jūsų narystei.  Jai pritarus, sulauksite patvirtinimo laiško. Gavę patvirtinimą per dvi savaites, nuo patvirtinimo gavimo dienos, turėsite  sumokėti metinės narystės mokestį į Rūmų sąskaitą. Gavę Jūsų įmoką  išsiųsime prisijungimo prie nario paskyros duomenis.

Laukiame Jūsų!

Susipažinkite su svarbiais dokumentais

Užpildykite anketą

Užpildykite prašymo formą, įsitikinkite, kad pateikti duomenys yra teisingi, pasirašykite ir išsiųskite el. paštu.

LVR-narystės-prašymo-forma

Sulaukite narystės patvirtinimo

Kai Rūmų valdyba patvirtins Jūsų kandidatūrą, išsiųsime jums laišką su rekvizitais narystės mokesčio apmokėjimui

Apmokėkite už narystę

Gavę apmokėjimą jums išsiųsime nario prisijungimo duomenis prie paskyros mūsų puslapyje


Narystės mokesčiai

Jei nariu tampama nuo pirmojo iki trečiojo metų ketvirčio paskutinio mėnesio, mokamas pilnas metinis nario mokestis, o įstojus ketvirtąjį metų ketvirtį, nuo nario mokesčio už einamuosius metus yra atleidžiama ir jis mokamas tik už būsimus kalendorinius metus (pvz. įstojus 2021 m. spalio – gruodžio mėnesį, nario mokestis būtų mokamas tik už 2022-uosius metus).

Nario mokestį galite sumokėti www.lvrdata.lt arba aktyvų mygtuką“čia“.

Stojimo į Lietuvos vertintojų rūmus vienkartinis mokestis

29eur.

Fiziniams asmenims

50eur.

Juridiniams asmenims

150eur.

Nario mokestis fiziniam asmeniui, dirbančiam pas juridinį asmenį, kuris yra LVR narys

20eur.