2020-11-19 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS ,,PRIEIGOS IR PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU INDIVIDUALAUS VERTINIMO IR AUTOMATINIO VERTINIMO MODELIŲ PANAUDOJIMU NEKILNOJAMO TURTO SEKTORIUJE LENKIJOJ“ Plačiau naujienose...
2020-10-23 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS „TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINIMO AKTUALIJOS: NAUJOJI TEISINĖ, METODINĖ IR TECHNOLOGINĖ APLINKA“ Plačiau naujienose...
Sulaukėme Turto ir verslo vertinimo metodikos pakeitimo ir papildymo Plačiau naujienose...
Svarbi informacija: Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir vertinimo instrukcija neteko galios Plačiau naujienose...
Finansų ministerijai ir Vyriausybei pateiktos pastabos dėl įstatymo projekto Plačiau naujienose...
LR Finansų ministerija kviečia iki 2020-07-19 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų Plačiau naujienose...
Publikuojamos metodinės rekomendacijos kelių transporto priemonių vertintojams Plačiau naujienose...
STEPONAS DEVEIKIS: ,,AR TIKRAI NETINKA TAIKYTI EUROPOS VERSLO VERTINIMO STANDARTUS? POLEMINĖS PASTABOS“ Plačiau naujienose...
2020 m. balandžio 24 d.nuotoliniu būdu organizuojamas seminaras Plačiau naujienose...
Paskelbtos rekomendacijos dėl turto vertintojų veiklos karantino metu Plačiau naujienose...
Priminimas visiems turto vertintojams, kolegoms dėl darbo koronaviruso SARS-CoV-2 ir COVID-19 pandemijos sąlygomis Plačiau naujienose...
2020 m. vasario 26-27 dienomis Kaune įvyko Lietuvos vertintojų rūmų organizuotas seminaras skirtas transporto priemonių vertintojams Plačiau naujienose...
2020 M. VASARIO 26 D. IR 27 D. KAUNE ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINTOJAMS Plačiau naujienose...
2019-11-29 VILNIUJE ĮVYKO LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ ORGANIZUOTAS SEMINARAS Plačiau naujienose...
ĮSIGALIOJO NAUJOS TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS Plačiau naujienose...
2019-11-29 Seminaras ,,TURTO VERTINIMO AKTUALIJOS - individualaus ir masinio vertinimo prieštaros ir sinergija. Atskirų turto grupių analizė ir įžvalgos" Plačiau naujienose...
LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ ELEKTRONINIS LEIDINYS „ELEKTROMOBILIŲ KONCEPCIJA – DABARTIS IR ATEITIS“ Plačiau naujienose...
2019-09-13 ĮVYKO LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ SEMINARAS Plačiau naujienose...
2019-09-13 seminaras Klaipėdoje: lenktyninio automobilio vertinimas, Klaipėdos miesto nekilnojamojo turto rinka ir vystymosi tendencijos, laivų draudimo rinka ir vertinimo specifika Plačiau naujienose...
Lietuvos Respublikos muitinė paskelbė naudingą informaciją apie naudotų transporto priemonių muitinį įvertinimą Plačiau naujienose...
Gerbiami kolegos, Prašome būti lojaliems ir skirti 2 procentus pajamų mokesčio Lietuvos vertintojų rūmams.

Turto vertinimo sritys

Nekilnojamas turtas

Kilnojamas turtas

Verslas

Transporto priemonės

Apie Rūmus

     Lietuvos turto vertintojų rūmai — institucija, vienijanti turto ir verslo vertinimo profesionalus, kurie savo veiklą vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais. Rūmai įsteigti 2014 metais.

     Pagrindinis Rūmų tikslas — suvienyti profesionalius vertinimo srities specialistus, skatinti tvarų jų tarpusavio bendradarbiavimą ir užtikrinti nuolatinę informacijos sklaidą bei kvalifikaciios kėlimo galimybes.

Prezidentas – Egidijus Muka

Rūmų tikslai

  • Interesų atstovavimas
  • Kvalifikacijos kėlimas
  • Tarpusavio bendradarbiavimas

Tapkite nariu

Atpažinimas kaip atestuoto ir kvalifikuoto vertintojo
Atstovausime Jūsų profesinius interesus
Keisitės patirtimis su kolegomis
Kelsite kvalifikaciją

Naujienos ir renginiai

2020-11-19 organizuojamas seminaras ,,Prieigos ir problemos susijusios su individualaus vertinimo ir automatinio vertinimo modelių panaudojimu nekilnojamo turto sektoriuje Lenkijoj“

2020-11-19 d. Lietuvos vertintojų rūmai organizuoja seminarą ,,Prieigos ir problemos susijusios su individualaus vertinimo ir automatinio vertinimo modelių panaudojimu nekilnojamo turto sektoriuje Lenkijoje“ PROGRAMA (6 akademinės valandos) Seminaras vyks lenkų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. Seminaras vyks nuotoliniu būdu 8.50 – 9.00 Įžanginis žodis LVR Prezidentas Egidijus MukaDoc.dr. Valentas…

2020-10-23 organizuojamas seminaras „Transporto priemonių vertinimo aktualijos: naujoji teisinė, metodinė ir technologinė aplinka“

Laba diena, Maloniai primename, kad 2020-10-23 Lietuvos vertintojų rūmai rengia 6 akademinių valandų seminarą „Transporto priemonių vertinimo aktualijos: naujoji teisinė, metodinė ir technologinė aplinka“, kuris vyks viešbučio „Domus Maria“, Aušros vartų g. 12, Vilniuje, III aukšto salėje. Seminare galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. (Prisijungimo kodai ir instrukcija bus atsiųsta užsiregistravusiems į seminarą). Būtina išankstinė registracija el….

Sulaukėme Turto ir verslo vertinimo metodikos pakeitimo ir papildymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-09-09 įsakymu Nr. 1K-296 pakeista 2012 m. balandžio 27 d. patvirtinta Turto ir verslo vertinimo metodika (toliau – Metodika). Metodikos III skyrius papildyta IV1 skirsniu „Apgadintų kelių transporto priemonių vertinimas“. Metodikos pakeitimas ir papildymas įsigaliojo 2020 m. rugsėjo 24 d. Teisės aktas skelbiamas e-TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6eaba30fc9711ea88f28eae672e5b40 Kartu…

Svarbi informacija: Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir vertinimo instrukcija neteko galios

2020 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo dviejų ministrų – susisiekimo ir finansų – 2020-09-21 įsakymas, kuriuo pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 120 / Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės…

Finansų ministerijai ir Vyriausybei pateiktos pastabos dėl įstatymo projekto

Lietuvos vertintojų rūmų (LVR) ir Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos (LTVVĮA) valdybos, apibendrinusios LVR ir LTVVĮA narių teiktus pasiūlymus ir kritines pastabas, pasikonsultavusios su teisininkais, bendrai parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai Pastabas dėl Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto. Pateikti…

LR Finansų ministerija kviečia iki 2020-07-19 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų

Lietuvos turto vertintojų rūmai gavo LR Finansų ministerijos pranešimą susipažinti ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo iki 2020-07-19 d. Su NTVVĮ projektu susijusius dokumentus rasite čia.

Valdybos nariai

Irmanta Krikščiūnienė valdybos pirmininkė

El. p. irmantairmanta@gmail.com, mob. +370 698 32761

Dainius Gatulis valdybos narys

El. p. dainius@autorika.lt, mob. +370 698 75509

Aldona Kabokienė valdybos narė

El. p. aldona.k@auditai.lt, mob. +370 687 11356

Daiva Albertavičienė valdybos narė

El. p. daiva.albertaviciene@balticvaluation.com, mob. +370 687 81010

Edita Cicėnienė valdybos narė

El. p. daineda.vilnius@gmail.com, mob. +370 615 89979

Steponas Deveikis valdybos narys

El. p. steponas.deveikis2@gmail.com, mob. +370 687 43847

Artūr Ūsov valdybos narys

El. p. artur.usov@autosigma.lt, mob. +370 644 40008

Algirdas Vėgėla valdybos narys

El. p. alva55555@gmail.com, mob. +370 686 43350

Ramūnė Aškinienė valdybos narė

El. p. ramune.askiniene@colliers.com, mob. +370 650 17891