2021-04-16 d., 11.00 val., įvyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos vertintojų rūmų narių susirinkimas ir dviejų valandų seminaras Plačiau naujienose...
2021-03-10 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS ,,NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS LIETUVOS MIESTUOSE IR REGIONUOSE SĄŠAUKA“ Plačiau naujienose...
Skelbiamas AVNT direktoriaus įsakymas ,,Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" Plačiau naujienose...
INFORMUOJAME, KAD PASKELBTAS NAUJAS AVNT DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS Plačiau naujienose...
DĖL DUOMENŲ TEIKIMO AVNT ELEKTRONINIU BŪDU PER INFORMACINĘ SISTEMĄ ,,AVNIS" Plačiau naujienose...
ĮSAKYMAS „DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Plačiau naujienose...
KOMPIUTERIZUOTOSIOS TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ DUOMENŲ TVARKYMO IR PAIEŠKOS SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS Plačiau naujienose...
2020-11-19 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS ,,PRIEIGOS IR PROBLEMOS SUSIJUSIOS SU INDIVIDUALAUS VERTINIMO IR AUTOMATINIO VERTINIMO MODELIŲ PANAUDOJIMU NEKILNOJAMO TURTO SEKTORIUJE LENKIJOJ“ Plačiau naujienose...
2020-10-23 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS „TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINIMO AKTUALIJOS: NAUJOJI TEISINĖ, METODINĖ IR TECHNOLOGINĖ APLINKA“ Plačiau naujienose...
Sulaukėme Turto ir verslo vertinimo metodikos pakeitimo ir papildymo Plačiau naujienose...
Svarbi informacija: Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir vertinimo instrukcija neteko galios Plačiau naujienose...
Finansų ministerijai ir Vyriausybei pateiktos pastabos dėl įstatymo projekto Plačiau naujienose...
LR Finansų ministerija kviečia iki 2020-07-19 dienos pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų Plačiau naujienose...
Publikuojamos metodinės rekomendacijos kelių transporto priemonių vertintojams Plačiau naujienose...
STEPONAS DEVEIKIS: ,,AR TIKRAI NETINKA TAIKYTI EUROPOS VERSLO VERTINIMO STANDARTUS? POLEMINĖS PASTABOS“ Plačiau naujienose...
2020 m. balandžio 24 d.nuotoliniu būdu organizuojamas seminaras Plačiau naujienose...
Paskelbtos rekomendacijos dėl turto vertintojų veiklos karantino metu Plačiau naujienose...
Priminimas visiems turto vertintojams, kolegoms dėl darbo koronaviruso SARS-CoV-2 ir COVID-19 pandemijos sąlygomis Plačiau naujienose...
2020 m. vasario 26-27 dienomis Kaune įvyko Lietuvos vertintojų rūmų organizuotas seminaras skirtas transporto priemonių vertintojams Plačiau naujienose...
2020 M. VASARIO 26 D. IR 27 D. KAUNE ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINTOJAMS Plačiau naujienose...
2019-11-29 VILNIUJE ĮVYKO LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ ORGANIZUOTAS SEMINARAS Plačiau naujienose...
ĮSIGALIOJO NAUJOS TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS Plačiau naujienose...
2019-11-29 Seminaras ,,TURTO VERTINIMO AKTUALIJOS - individualaus ir masinio vertinimo prieštaros ir sinergija. Atskirų turto grupių analizė ir įžvalgos" Plačiau naujienose...
LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ ELEKTRONINIS LEIDINYS „ELEKTROMOBILIŲ KONCEPCIJA – DABARTIS IR ATEITIS“ Plačiau naujienose...
2019-09-13 ĮVYKO LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ SEMINARAS Plačiau naujienose...
2019-09-13 seminaras Klaipėdoje: lenktyninio automobilio vertinimas, Klaipėdos miesto nekilnojamojo turto rinka ir vystymosi tendencijos, laivų draudimo rinka ir vertinimo specifika Plačiau naujienose...
Lietuvos Respublikos muitinė paskelbė naudingą informaciją apie naudotų transporto priemonių muitinį įvertinimą Plačiau naujienose...
Gerbiami kolegos, Prašome būti lojaliems ir skirti 2 procentus pajamų mokesčio Lietuvos vertintojų rūmams.

Turto vertinimo sritys ir mokymai

SEMINARAI

Nekilnojamas turtas

Kilnojamas turtas

Verslas

Transporto priemonės

Apie Rūmus

     Lietuvos turto vertintojų rūmai — institucija, vienijanti turto ir verslo vertinimo profesionalus, kurie savo veiklą vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais. Rūmai įsteigti 2014 metais.

     Pagrindinis Rūmų tikslas — suvienyti profesionalius vertinimo srities specialistus, skatinti tvarų jų tarpusavio bendradarbiavimą ir užtikrinti nuolatinę informacijos sklaidą bei kvalifikaciios kėlimo galimybes.

Prezidentas – Egidijus Muka

Rūmų tikslai

  • Interesų atstovavimas
  • Kvalifikacijos kėlimas
  • Tarpusavio bendradarbiavimas

Tapkite nariu

Atpažinimas kaip atestuoto ir kvalifikuoto vertintojo
Atstovausime Jūsų profesinius interesus
Keisitės patirtimis su kolegomis
Kelsite kvalifikaciją

Naujienos ir renginiai

2021-04-16d., 11.00 val., įvyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos vertintojų rūmų narių susirinkimas ir dviejų valandų seminaras

Laba diena, gerbiami Lietuvos vertintojų rūmų nariai, Pranešame, kad 2021 metų balandžio 16 d., 11.00 val., šaukiamas visuotinis ataskaitinis rinkiminis Lietuvos vertintojų rūmų narių susirinkimas, kuris vyks nuotoliniu būdu. Po susirinkimo planuojamas 2 – jų akademinių valandų seminaras. (LVR nariams nemokamas). Prisijungimo instrukciją atsiųsime artimiausiu metu.    Planuojamo dviejų akademinių valandų seminaro tema ,,Turto…

2021-03-10 Seminaras ,,Nekilnojamojo turto rinkos Lietuvos miestuose ir regionuose sąšauka“

Gerb. kolegos, 2021-03-10 organizuojamas nuotolinis kvalifikacijos kėlimo seminaras ,,Nekilnojamojo turto rinkos Lietuvos miestuose ir regionuose sąšauka“. Akcentuokite, kad registracija, mokėjimas už seminarą vykdomi automatizuotai per nuorodą.  Prašome teisingai ir tiksliai nurodyti  duomenis, kad būtų galima identifikuoti dalyvį bei teisingam sąskaitos, pažymėjimo sugeneravimui sistemoje. Atsisiųsti programą. Pagarbiai Egidijus Muka Lietuvos vertintojų rūmų…

Skelbiamas AVNT direktoriaus įsakymas ,,Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS  ĮSAKYMAS DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, VYKDANČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ, KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  2021-01-13 Nr. V1-4 Vilnius   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 12 dalimi ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir…

Informuojame, kad paskelbtas naujas AVNT direktoriaus įsakymas

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-212 „DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ IR TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO ĮMONIŲ PLANINIŲ…

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO AVNT ELEKTRONINIU BŪDU PER INFORMACINĘ SISTEMĄ ,,AVNIS“

Gerbiami turto vertintojai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) praneša, kad AVNT sudarytos techninės galimybės turto ir (arba) verslo vertintojams ir turtą ir (arba) verslą vertinančioms įmonėms (toliau – Vertintojai) teikti informaciją ir dokumentus (dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Audito,…

Įsakymas „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Gerbiami Lietuvos vertintojų rūmų nariai,   Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Dėl finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-192 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.     Nuoroda pridedama:     https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2836a140362911eb8d9fe110e148c770       Pagarbiai Egidijus Muka LVR prezidentas 

Valdybos nariai

Irmanta Krikščiūnienė valdybos pirmininkė

El. p. irmantairmanta@gmail.com, mob. +370 698 32761

Dainius Gatulis valdybos narys

El. p. dainius@autorika.lt, mob. +370 698 75509

Aldona Kabokienė valdybos narė

El. p. aldona.k@auditai.lt, mob. +370 687 11356

Daiva Albertavičienė valdybos narė

El. p. daiva.albertaviciene@balticvaluation.com, mob. +370 687 81010

Edita Cicėnienė valdybos narė

El. p. daineda.vilnius@gmail.com, mob. +370 615 89979

Steponas Deveikis valdybos narys

El. p. steponas.deveikis2@gmail.com, mob. +370 687 43847

Artūr Ūsov valdybos narys

El. p. artur.usov@autosigma.lt, mob. +370 644 40008

Algirdas Vėgėla valdybos narys

El. p. alva55555@gmail.com, mob. +370 686 43350

Ramūnė Aškinienė valdybos narė

El. p. ramune.askiniene@colliers.com, mob. +370 650 17891