2022-05-12 SEMINARAS: „EKSPERTINIO TYRIMO METODOLOGIJA IR STANDARTAI. MAKROEKONOMIKOS NEAPIBRĖŽTUMAS EUROPOJE“ Plačiau naujienose...
2022 M. KOVO 18 D. SEMINARAS: “PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA ATLIEKANT TURTO VERTINIMĄ. LVR NAUJIENOS IR AKTUALI INFORMACIJA TURTO VERTINTOJAMS” Plačiau naujienose...
2022 M. KOVO 3 D. ĮVYKS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINTOJAMS SKIRTAS SEMINARAS Plačiau naujienose...
PRANEŠAME, KAD PASKELBTI AKTUALUS FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAI Plačiau naujienose...
LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMAI tapo TEGOVA nariu Plačiau naujienose...
Besibaigiant kalendoriniams metams norime priminti, kad laukiame Jūsų narystės mokesčio už 2021 metus apmokėjimo Plačiau naujienose...
Pakeistos LVR logotipo ar ženklo naudojimo taisykės (atmintinė) Plačiau naujienose...
2021 m. gruodžio 14-17 dienomis organizuojamas seminaras: „TURTO VERTINTOJAMS AKTUALIŲ RINKOS DUOMENŲ KAUPIMO IR APSAUGOS PROBLEMATIKA. REKOMENDACIJOS IR SPRENDIMAI. VERTINTOJŲ DARBO AKTUALIJŲ APŽVALGA“ Plačiau naujienose...
2021-08-27 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS: AUTOREMONTO ĮMONIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINTOJŲ SINERGIJA. DARBO SU DRAUDIMO KOMPANIJOMIS ASPEKTAI Plačiau naujienose...
2021-05-05 Susitikimo su Finansų ministerijos atstovais refleksija Plačiau naujienose...
2021-05-31 AVNT kviečia vertintojus dalyvauti VĮ Registrų centro kuriamos nekilnojamojo turto sandorių duomenų teikimo paslaugos įgyvendinimo pristatyme Plačiau naujienose...
2021-06-11 ORGANIZUOJAMAS SEMINARAS: ,,ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VERTINIMO YPATUMAI. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VERTINIMO AKTUALIJOS" Plačiau naujienose...
LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ VALDYBOS POZICIJA DĖL 2021-04-19 LAIŠKO „DĖL VIEŠUMOJE ESANČIŲ VERTINIMO ATASKAITŲ“ Plačiau naujienose...
2021-05-14 organizuojamas seminaras: ,,NT rinka urbanistinės politikos ir trumpalaikės nuomos kontekste" Plačiau naujienose...
Gerbiami kolegos, Prašome būti lojaliems ir skirti 2 procentus pajamų mokesčio Lietuvos vertintojų rūmams.

Turto vertinimo sritys ir mokymai

SEMINARAI

Nekilnojamas turtas

Kilnojamas turtas

Verslas

Transporto priemonės

Apie Rūmus

     Lietuvos turto vertintojų rūmai — institucija, vienijanti turto ir verslo vertinimo profesionalus, kurie savo veiklą vykdo vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais. Rūmai įsteigti 2014 metais.

     Pagrindinis Rūmų tikslas — suvienyti profesionalius vertinimo srities specialistus, skatinti tvarų jų tarpusavio bendradarbiavimą ir užtikrinti nuolatinę informacijos sklaidą bei kvalifikaciios kėlimo galimybes.

Prezidentas – Egidijus Muka

Rūmų tikslai

  • Interesų atstovavimas
  • Kvalifikacijos kėlimas
  • Tarpusavio bendradarbiavimas

Tapkite nariu

Atpažinimas kaip atestuoto ir kvalifikuoto vertintojo
Atstovausime Jūsų profesinius interesus
Keisitės patirtimis su kolegomis
Kelsite kvalifikaciją

Naujienos ir renginiai

2022-05-12 SEMINARAS: „EKSPERTINIO TYRIMO METODOLOGIJA IR STANDARTAI. MAKROEKONOMIKOS NEAPIBRĖŽTUMAS EUROPOJE“

 SEMINARAS   2022-05-12   „EKSPERTINIO TYRIMO METODOLOGIJA IR STANDARTAI. MAKROEKONOMIKOS NEAPIBRĖŽTUMAS EUROPOJE“   PROGRAMA   (6 akademinės valandos)   Seminaras organizuojamas nuotoliniu būdu 2022 m. gegužės 12 d.   9.00 – 9.15  Įžanginis žodis  LVR atstovas  9.15 – 11.00  1. Kritinis mąstymas, kaip ekspertinio tyrimo pagrindas.  2. Ekspertinio tyrimo kokybės modelio sąvokos ir principai (pagal straipsnį…

2022-03-18 SEMINARAS: „PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA ATLIEKANT TURTO VERTINIMĄ. LVR NAUJIENOS IR AKTUALI INFORMACIJA TURTO VERTINTOJAMS”

SEMINARAS  2022-03-18 “PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA ATLIEKANT TURTO VERTINIMĄ. LVR NAUJIENOS IR AKTUALI INFORMACIJA TURTO VERTINTOJAMS” PROGRAMA (4 akademinės valandos) Seminaras organizuojamas nuotoliniu būdu 2022 m. kovo 18 d. 13.45 – 14.00 Įžanginis žodis. LVR atstovas 14.00 – 15.30 Nekilnojamojo turto sektorius pinigų plovimo rizikų turinti sritis. Kilnojamojo turto, nematerialaus turto…

2022 m. kovo 3 d. įvyks transporto priemonių vertintojams skirtas seminaras

Seminaras 2022-03-03 „AUTOMOBILIŲ ATSTATOMOJO REMONTO IR DAŽYMO TECHNOLOGINIO PROCESO YPATUMAI, LAIKO NORMŲ NUSTATYMAS SUDARANT SĄMATAS IR VERTINANT APGADINTAS TRANSPORTO PRIEMONES” PROGRAMA Seminaras organizuojamas nuotoliniu būdu 2022 m. kovo 03 d. 9.15 – 9.30 Įžanginis žodis LVR atstovas 9.30 – 11.00 TP kėbulo remonto technologinis procesas ir jo ypatumai. Keičiamų dalių nusidėvėjimo…

Pranešame, kad paskelbti aktualus finansų ministro įsakymai…

Informuojame, kad paskelbti aktualus turto vertintojams finansų ministro įsakymai: DĖL FINANSŲ MINISTRO 2012 M. LIEPOS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-264 „DĖL IŠORĖS TURTO ARBA VERSLO VERTINIMO VEIKLA TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ASMENŲ SĄRAŠO SUDARYMO, TVARKYMO IR SKELBIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO DĖL FINANSŲ MINISTRO 2013 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1K-060…

Dėl Rūmų nario mokesčio

Gerbiamas (-a) LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ nary (-e), Džiaugiamės ir dėkojame, kad esate LVR narys ir tuo prisidedate prie mūsų bendruomenės augimo ir vertintojams aktualių klausimų sprendimo. LVR ne tik vienija bendruomenę, tačiau ir rūpinasi vertintojų tęstiniu mokymu  bei kvalifikacijos kėlimu organizuojant profesinius seminarus bei kitus renginius. LVR aktyviai dalyvauja vertintojams…

Dėl LVR logotipo ar ženklo naudojimo taisyklių (atmintinės) pakeitimo

Informuojame, kad 2021-11-17 d. LIETUVO VERTINTOJŲ RŪMŲ valdybos posėdyje priimtas sprendimas dėl LVR logotipo ar ženklo naudojimo taisyklių (atmintinės) pakeitimo. Nutarta : LVR logotipą, ženklą naudoti išskirtinai tik ant turto vertinimo ataskaitų (TVA) kurios parengtos vertintojų ir atitinka TVA keliamus reikalavimus bei TVA rengimą reglamentuojančius teisės aktus.  

Valdybos nariai

Irmanta Krikščiūnienė valdybos pirmininkė

El. p. irmantairmanta@gmail.com, mob. +370 698 32761

Dainius Gatulis valdybos narys

El. p. dainius@autorika.lt, mob. +370 698 75509

Aldona Kabokienė valdybos narė

El. p. aldona.k@auditai.lt, mob. +370 687 11356

Daiva Albertavičienė valdybos narė

El. p. daiva.albertaviciene@balticvaluation.com, mob. +370 687 81010

Edita Cicėnienė valdybos narė

El. p. daineda.vilnius@gmail.com, mob. +370 615 89979

Steponas Deveikis valdybos narys

El. p. steponas.deveikis2@gmail.com, mob. +370 687 43847

Artūr Ūsov valdybos narys

El. p. artur.usov@autosigma.lt, mob. +370 644 40008

Algirdas Vėgėla valdybos narys

El. p. alva55555@gmail.com, mob. +370 686 43350

Ramūnė Aškinienė valdybos narė

El. p. ramune.askiniene@colliers.com, mob. +370 650 17891