Svarbi informacija: Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir vertinimo instrukcija neteko galios

2020 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo dviejų ministrų – susisiekimo ir finansų – 2020-09-21 įsakymas, kuriuo pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 120 / Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“.

Įsakymas paskelbtas Teisės aktų registre: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e7b108c0fc0011eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=5fc6ed66-29ca-4537-b0cf-285fa8a8efd0

Kelių transporto priemonių vertintojai nuo rugsėjo 22 d. rengiamose vertinimo ataskaitose nebeturi remtis negaliojančiu teisės aktu. Rekomenduojama vadovautis Lietuvos vertintojų rūmų leidiniu Kelių transporto priemonių vertinimas: poleminės įžvalgos ir  metodinės rekomendacijos (ISBN 978-609-96121-1-9). Šis elektroninis leidinys  įkeltas interneto portaluose  https://nbdb.libis.lt/  ir ibiblioteka.lt arba https://lvr.lt/wp-content/uploads/2020/07/Leidinys-2020-06-23.pdf.

Lietuvos vertintojų rūmų informacija, 2020-09-22