Publikuojamos metodinės rekomendacijos kelių transporto priemonių vertintojams

Lietuvos vertintojų rūmai (LVR) parengė ir publikuoja naują elektroninį leidinį – Kelių transporto priemonių vertinimas: poleminės įžvalgos ir  metodinės rekomendacijos. Šiuo leidiniu siekiama apibendrinti naujausią kelių transporto priemonių vertinimo Lietuvoje teoriją ir praktiką, norima vertintojams pateikti aiškesnes metodines rekomendacijas ir aktualias įžvalgas. Elektroninį leidinį rasite čia.

Kelių transporto priemonių vertinimo paslauga, kaip ir kito turto ar verslo vertinimo paslauga, yra reikalinga verslo ir rinkos visuomenei. Metodinės ir technologinės naujovės, rinkų stebėsenos priemonės, skaitmeninės technologijos neišvengiamai skverbiasi į mūsų gyvenimą ir vertinimo praktiką. Metodinės Rekomendacijos buvo parengtos siekiant kelių transporto priemonių vertintojams pasiūlyti logišką, teisės aktų nuostatas, verslo praktiką ir turtinių santykių realijas, šiuolaikines rinkos sąlygas atitinkančią metodinę medžiagą – priemonę, padedančią sėkmingai veikti ir teikti kokybiškas kelių transporto priemonių vertinimo paslaugas. Tai ypač aktualu apgadintų transporto priemonių vertinimo nuostolių nustatymo tikslu atvejais, draudimo sutarčių vykdymo, muitinio apmokestinimo, turtinių ginčų, žalų atlyginimo procesuose. 

„Rengiant Rekomendacijas įvertinta rinkos sąlygų visuma: technologinė kelių transporto priemonių gamybos ir remonto pažanga, draudimo rinkos naujovės ir aktualijos, paties vertinimo proceso skaitmenizavimas, techninis bei informacinis aprūpinimas, galimybės taikyti skaitmenines programas ir jų platformas, aiškina leidinio sudarytojai Algirdas Vėgėla, Artūr Ūsov ir Dainius Gatulis. –  Vertinimo  procesas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į galimybes aprėpti didesnį kiekį rinkos informacijos. Tam turėtų būti pasitelkiamos skaitmeninės technologijos, kuriamos kompiuterinės programos, verčių skaičiuoklės. Lietuvos vertintojų rūmai vertintojams yra parengę tokių programų ir skaičiuoklių. Dėl jų taikymo, įsigijimo, taip pat dėl galimybės plėsti programinį kompiuterinių paslaugų paketą reikia atskirai kreiptis į Lietuvos vertintojų rūmus“.  

Atliekant kelių transporto priemonių, kaip ir bet kurio kito turto, vertinimą privalu vadovautis teisės aktais. Todėl vertintojai turėtų atidžiai įsiskaityti į publikuojamų Rekomendacijų 1-ojo skirsnio (1–4 punktai) nuostatas ir suvokti, kad Rekomendacijomis vadovaujamasi vertintojo nuožiūra, pasirinkimu ir atsakomybe. Iš esmės Rekomendacijų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vertinimą reglamentuojantiems teisės aktams.

Rekomendacijų rengėjai, leidinio sudarytojai ir redakcinė kolegija supranta, kad dalis metodinių problemų ir klausimų, kylančių vertinant kelių transporto priemones, Rekomendacijų tekste liko neaptartos arba gali būti laikomos diskusinėmis. „Rekomendacijų priedų informacija atitinka esamą teisės aktų,  draudimo, automobilių ir kitų transporto priemonių rinkos nulemtą situaciją, ateityje ji gali kisti, todėl turto vertintojai turėtų įsitikinti, ar nėra naujesnės rinkos analizės ir tyrimų informacijos“, – rašoma leidinio baigiamosiose pastabose.

Leidinys įkeltas portaluose  https://nbdb.libis.lt/  ir ibiblioteka.lt arba https://lvr.lt/wp-content/uploads/2020/07/Leidinys-2020-06-23.pdf.

Kelių transporto priemonių vertinimas [Elektroninis išteklius] : poleminės įžvalgos ir metodinės rekomendacijos / Algirdas Vėgėla, Steponas Deveikis, Artūr Ūsov, Dainius Gatulis. – Vilnius : Lietuvos vertintojų rūmai, 2020

ISBN 978-609-96121-1-9

LVR informacija, 2020-06-23