Priminimas visiems turto vertintojams, kolegoms dėl darbo koronaviruso SARS-CoV-2 ir COVID-19 pandemijos sąlygomis

Šiuo sudėtingu metu, dėl koronaviruso SARS-CoV-2 ir COVID-19 pandemijos paskelbto karantino ir kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nustatytomis sąlygomis dirbdami turto vertintojai turi užtikrinti savo, savo kolegų, šeimos artimųjų ir užsakovų saugumą, elgtis taip, kad maksimaliai būtų užkirstas kelias COVID-19 plitimui, ir tuo pačiu įgyvendinti pilnavertišką turto vertinimo procesą, įskaitant turto apžiūras. Teikiame keletą rekomendacijų:

  1. Primename, kad turto vertinimo ir apžiūros procese reikia laikytis saugaus rekomenduojamo socialinio atstumo ir higienos reikalavimų, pagal poreikį dėvėti reikalingas apsaugines priemones (kaukes, vienkartines pirštines, antbačius), vengti žmonių susibūrimų, kai dalyvauja daugiau nei du asmenys, įsitikinti, kad lankomame objekte nėra ir nebuvo lankęsi galimai COVID-19 užsikrėtę asmenys.
  2. Rekomenduojame papildomai nusistatyti saugaus darbo tvarkos reikalavimus bei individualias taisykles įmonių viduje.
  3. Vertinimo ataskaitose siūlome nurodyti apribojimus dėl vertinimo metu esančios nepaprastosios situacijos neapibrėžtumo ir ekonominės situacijos bei rinkos pasikeitimo rizikos. Į šiuos dalykus atkreipia dėmesį tarptautinės turto vertintojų organizacijos – TEGoVA, Tarptautinių vertinimo standartų taryba. Žinoma, savo išvadas vertintojas turi pagrįsti remdamasis faktiniais rinkos duomenimis arba pagrįstu vertintojo sprendimu. Vertintojams patariama, kad rinkos neapibrėžtumo laikotarpiu bet kurioje konkrečioje vietinėje rinkoje jie neturėtų jaustis įpareigoti koreguoti vertę aukštyn ar žemyn. Vertintojams patariama pasirinkti turto vertės nustatymo datą iki karantino įvedimo.
  4. Jeigu vertinimo pobūdis, tikslas ar vertinimo užsakovas neleidžia vertintojui apriboti atsakomybę dėl „vertės neapibrėžtumo“, tai turėtų būti aptarta ir pažymėta su vertinimo užsakovu suderintose sutarties sąlygose (techninėje užduotyje) ir vertinimo ataskaitoje. Tokiu atveju, vertintojas turėtų rekomenduoti nuolat tikrinti vertinamo objekto rinkos  vertę ir rinkos pokyčius.

Lietuvos vertintojų rūmų valdyba, 2020-03-31