DĖL PRIVALOMOJO TURTO IR VERSLO VERTINIMO ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ
 
Informuojame, kad Lietuvos vertintojų rūmai derinimui iš Finansų ministerijos gavo „PRIVALOMOJO TURTO IR VERSLO VERTINIMO ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ“ paketą.
Atsižvelgdami į „PRIVALOMOJO TURTO IR VERSLO VERTINIMO ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ“ svarbą ir aktualumą vertintojų bendruomenei, labai prašome susipažinti su Įstatymų projektų paketu ir iki 2022-12-18 Lietuvos vertintojų rūmams dėl Įstatymų projektų pateikti pastabas ir pasiūlymus.
 
Finansų ministerijos laiškas su priedai.
 
Pagarbiai
Egidijus Muka
Lietuvos vertintojų rūmų prezidentas
 
Finansų ministerijos laiškas su priedai:
 
„Finansų ministerija Jums siunčia el.dokumentą „DĖL PRIVALOMOJO TURTO IR
VERSLO VERTINIMO ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ“
Dokumento numeris (6.2Mr-02)-6K-2207311. data 2022-12-08,
Informuojame, kad gautus dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu (tarp
jų ir šį dokumentą), galite atsidaryti ir patikrinti Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos svetainėje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.
Paspaudę „Pasirinkti failą“ pasirinkite failą, kuris pridedamas šiame
laiške, ir spauskite „Peržiūrėti dokumentą“. Pasirinkus laukelį
„Metaduomenys“ rodomi dokumentą vizavę ir pasirašę asmenys ir dokumentui
suteiktas registracijos numeris. Dokumentą taip pat galite peržiūrėti
naudodamiesi bet kuria ADOC formatą palaikančia programine įranga.“