DĖL DUOMENŲ TEIKIMO AVNT ELEKTRONINIU BŪDU PER INFORMACINĘ SISTEMĄ ,,AVNIS“

Gerbiami turto vertintojai,

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) praneša, kad AVNT sudarytos techninės galimybės turto ir (arba) verslo vertintojams ir turtą ir (arba) verslą vertinančioms įmonėms (toliau – Vertintojai) teikti informaciją ir dokumentus (dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają, todėl keičiasi duomenų teikimo būdas –  nuo šiol duomenis apie apsidraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, apie juridiniame asmenyje dirbančius turto ir (arba) verslo vertintojus, metinės veiklos ataskaitas, turto ir verslo vertinimo ataskaitų sąrašus ir duomenis apie turto ir verslo vertinimo ataskaitas,  kai yra atliekami planiniai arba neplaniniai Vertintojų veiklos patikrinimai, Vertintojai AVNT turės teikti elektroniniu būdu per AVNIS adresu https://avnis.avnt.lt/.

Atsižvelgus į tai, informuojame, kad nuo 2020-12-02 įsigaliojo Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklės, kurios yra paskelbtos AVNT interneto svetainės www.avnt.lt skyriuje TEISINĖ INFORMACIJA » TEISĖS AKTAI » VERTINIMAS » TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI.

Informacijai pildyti ir pateikti per AVNIS yra parengtas AVNIS naudotojo vadovas turto ir (arba) verslo vertintojams, kuris yra skelbiamas AVNT interneto svetainės www.avnt.lt skyriuje KITA » AVNIS.

Prisijungti prie minėtos sistemos Vertintojai gali per Elektroninius valdžios vartus arba naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį. Nepavykstant prisijungti prie sistemos ar norint gauti prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį), prašome kreiptis el. pašto adresu pagalba@avnt.lt ir nurodyti Vertintojo vardą bei pavardę.

Atidaryti rašto originalą.