Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos kreipimasis

Laba diena, gerbiami Lietuvos vertintojų rūmų nariai

Lietuvos vertintojų rūmai gavo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos kreipimąsi dėl pastabų ir pasiūlymų teikimo keičiant ir tobulinant Turto ir verslo vertinimo metodiką. Kaip žinote, Turto ir verslo vertinimo metodiką tobulinti yra sudaryta Darbo grupė, į kurios sudėtį įeina ir Lietuvos vertintojų rūmų atstovai, todėl yra reali galimybė palaikyti Jūsų pateiktus pasiūlymus ar pastabas vertinimo metodikos keitimo ir tobulinimo procese.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei reaguodami į AVNT prašymą, maloniai prašome Jūsų pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl vertinimo metodikos keitimo ir tobulinimo.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pastabos ir pasiūlymai Darbo grupei gali būti teikiami iki 2018 metų liepos 27 d. ir tik rašytine forma el. paštu: steponas.deveikis@avnt.lt.
Pageidaujant anonimiškumo, pastabas ir pasiūlymus raštiškai (suprantamai ir aiškiai) galite teikti ir per Lietuvos vertintojų rūmus el. paštu: vertintoju.rumai@gmail.com.
.
Pateikiame AVNT kreipimąsi, prašome aktyviai reaguoti ir dalyvauti.
.
Geros ir gražios dienos.
.
Pagarbiai
Egidijus Muka
Lietuvos vertintojų rūmų prezidentas
Mob. +370 605 63318