2021-05-05 Susitikimo su Finansų ministerijos atstovais refleksija
2021-05-05 vykusio susitikimo metu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie FM atstovai ir turto vertintojų bendruomenės atstovai aptarė kai kurias šiuo metu aktualias su turto vertinimu susijusias temas.
Siekdama priminti šio pokalbio metu Turto vertintojų atstovų išsakytos pozicijos esminius aspektus ir pateikti kelias papildomas refleksijas susijusiais klausimais, LVR valdyba išsiuntė Finansų ministerijai vertinimo veiklos reguliavimo ir naujo įstatymo projekto kūrimo problemas analizuojantį raštą. Šį dokumentą galite skaityti čia.