2020-11-19 organizuojamas seminaras ,,Prieigos ir problemos susijusios su individualaus vertinimo ir automatinio vertinimo modelių panaudojimu nekilnojamo turto sektoriuje Lenkijoj“
2020-11-19 d. Lietuvos vertintojų rūmai organizuoja seminarą ,,Prieigos ir problemos susijusios su individualaus vertinimo ir automatinio vertinimo modelių panaudojimu nekilnojamo turto sektoriuje Lenkijoje“

PROGRAMA

(6 akademinės valandos)

Seminaras vyks lenkų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą. Seminaras vyks nuotoliniu būdu

8.50 – 9.00 Įžanginis žodis

LVR Prezidentas Egidijus Muka
Doc.dr. Valentas Gružauskas,  Market trend valuation center 

9.00 – 10.30 Nekilnojamo turto vertinimo sistemos, teisinės problemos
 
Seminaro metu bus pristatytas turto vertintojų teisinis reguliavimas Lenkijoje, kuris apims reguliavimo sritis, kriterijus ir procesą, kad tapti vertintoju. Taip pat, bus apžvelgti vertinimo standartai, ir įstatyminės galios profesinių asociacijų.
 
Pranešėjas:  Prof. Sabina Źróbek 
Lenkijos vertintojų licencijavimo kvalifikacinės komisijos narė

10.30 – 10.45 Pertrauka

10.45 – 12.15 Automatiniai vertinimo modeliai skirti rinkos analizei
 
Per paskutinį dešimtmetį tyrimų automatinio vertinimo modelių srityje drastiškai padidėjo. Automatinis masinis vertinimas taip pat pradėtas daugiau taikyti praktikoje, ir dėl to kyla įvairių diskusijų. Seminaro metu bus pristatyta automatinių vertinimo modelių esmė ir interpretacija atsižvelgiant į tarptautines diskusijas. Bus pateikiami pavyzdžiai apie automatines prieigas parenkant atitinkamus kintamuosius vertinimo tikslui.
 
Pranešėjas:  Prof. Malgorzata Renigier-Biłozor 
Erdvinio planavimo ir geografijos instituto Direktorė, Geografinės inžinerijos fakulteto

12.15 – 12.30 Pertrauka

12.30 – 14.30 Turto vertintojų praktika ir klaidos 
 
Seminaro metu bus pristatyta nacionalinės turto vertintojų profesinės atskaitomybės komisijos veiklos, teisinis reguliavimas, procedūra, vertinimo sritys bei priimti spendimai. Seminaro metu bus pateikiamos pagrindinės turto vertintojų klaidos, kurios susijusios su vertinimo ataskaita ir jos tikrinimu. Papildomai, bus apžvelgti teisiniai aspektai susiję su Lenkijos profesine ir baudžiamąja tvarka, nacionalinės profesinės atsakomybės etika, gerosios vertinimo praktikos, bei civiline ir teisinė atsakomybė.
 
Pranešėjas: Prof. Ryszard Źróbek 
Turto vertintojų profesinės atsakomybės valstybinės komisijos narys

Atsisiųsti programą.

Būtina išankstinė registracija iki 2020-11-17 el. paštu: vertintoju.rumai@gmail.com

Seminaro dalyvio kaina ne Rūmų nariams – 55 Eur. Lietuvos vertintojų rūmų nariams – 45 Eur.

Dalyvio mokestį apmokėti pavedimu į  Lietuvos vertintojų rūmų sąskaitą:

AB „Swedbank“ – LT 98 7300 0101 3856 7933