Dėl Rūmų nario mokesčio

Gerbiamas (-a) LIETUVOS VERTINTOJŲ RŪMŲ nary (-e),

Džiaugiamės ir dėkojame, kad esate LVR narys ir tuo prisidedate prie mūsų bendruomenės augimo ir vertintojams aktualių klausimų sprendimo.

LVR ne tik vienija bendruomenę, tačiau ir rūpinasi vertintojų tęstiniu mokymu  bei kvalifikacijos kėlimu organizuojant profesinius seminarus bei kitus renginius.

LVR aktyviai dalyvauja vertintojams aktualių teisės aktų keitime ir rengime bei atstovauja bendruomenės narių interesus valstybės institucijose.

Besibaigiant kalendoriniams metams norime priminti, kad laukiame Jūsų narystės mokesčio už 2021 metus apmokėjimo.

Maloniai primename, kad mokestį galite sumokėti per internetinę svetainę lvrdata.lt  (per skiltį SEMINARAI ir NARIO MOKESTIS) arba  pasinaudoję šia nuoroda: https://lvrdata.lt/nario-mokestis/#/

Iš anksto dėkojame!

P.S. Jeigu narystės mokestį esate apmokėję, į šį laišką prašome nereaguoti.

Pagarbiai

LVR

Prezidentas