VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO ŽIDINIAI

Valdovų rūmų paramos fondas vykdo atstatymo židinių programą ir kviečia kuo daugiau organizacijų tapti naujaisiais Lietuvos valdovų rūmų atkūrimą garsinančiais ir remiančiais židiniais. Židiniais vadiname organizacijas, kurios palaiko Valdovų rūmų atstatymo idėją, pasirašo Kreipimąsi ir savo aplinkoje padeda garsinti atkūrimo idėją.
Valdovų rūmų paramos fondas reguliariai rengia Židinių susirinkimus ir pateikia naujausią informaciją. Fondas skatina kiekvieną židinį paremti atstatymą finansiškai ir net pasirašyti pasižadėjimus paremti atkūrimą tam tikra suma kasmet.

VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO ŽIDINIAI:

 1. AB ,,Lietuvos geležinkeliai” (2002)
 2. Ąžuolų globėjų bendrija ,,Ąžuolas” (2001)
 3. Birštono savivaldybės viešoji biblioteka (2002)
 4. Botanikos institutas (2001)
 5. Darbo ekonomikos ir mokymo metodikos tarnyba (2002)
 6. ,,Dienovidžio” leidykla (2001)
 7. Draugija Pilis (2000)
 8. Ekologijos institutas (2001)
 9. ,,Gelmagis”, UAB (2002)
 10. Geografijos institutas (2001)
 11. Gervėčių klubas (2001)
 12. ,,Girios balsas” VĮ (2002)
 13. „Grotas“ UAB (2004)
 14. ,,Grunto valymo technologijos” VĮ (2002)
 15. Jonavos krašto muziejus (2002)
 16. Jonavos rajono viešoji biblioteka (2002)
 17. Joniškio rajono savivaldybės Viešoji biblioteka (2002)
 18. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija (2001)
 19. Karaliaus Mindaugo kolegija. Vorutos klubas. (2001)
 20. Laikraščio ,,Tėviškės gamta” redakcija (2001)
 21. Liaudies dainų klubas ,,Raskila” (2001)
 22. Lietuvai pagražinti draugija (2001)
 23. Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija (2002)
 24. Lietuvos aklųjų biblioteka (2003)
 25. Lietuvos architektų sąjungos senjorai (2001)
 26. Lietuvos aviacijos muziejus (2002)
 27. Lietuvos bankų asociacija (2002)
 28. Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (2000)
 29. Lietuvos kraštotyros draugija (2000)
 30. Lietuvos kultūros fondas (2000)
 31. Lietuvos liaudies kultūros centras (2001)
 32. Lietuvos maironiečių draugija (2001)
 33. Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija (2001)
 34. Lietuvos moterų draugija (2001)
 35. Lietuvos muzikos industrijos asociacija (2000)
 36. Lietuvos muzikų rėmimo fondas (2002)
 37. Lietuvos nacionalinis dramos teatras (2001)
 38. Lietuvos ornitologų draugija (2001)
 39. Lietuvos pramonininkų konfederacija (2000)
 40. Lietuvos psichologų sąjunga (2001)
 41. Lietuvos radijo ir televizijos asociacija (2000)
 42. Lietuvos rašytojų sąjunga (2001)
 43. Lietuvos restauratorių sąjunga (2000)
 44. Lietuvos sodininkų draugija (2001)
 45. Lietuvos soroptimisčių sąjunga (2002)
 46. Lietuvos statybininkų asociacija (2000)
 47. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (2000)
 48. Lietuvos šaulių sąjunga (2001)
 49. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (2001)
 50. Lietuvos viešbučių asociacija (2000)
 51. Lietuvos žurnalistų sąjunga (2001)
 52. Merkinės kraštotyros muziejus (2002)
 53. Molėtų rajono savivaldybė (2001)
 54. Motorizuotoji pėstininkų brigada ,,Geležinis vilkas” (2002)
 55. ,,Mūsų girios”, VĮ (2002)
 56. Nacionalinė viešbučių ir restoranų asociacija (2000)
 57. Nepriklausomybės Akto Signatarų klubas (2002)
 58. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (2000)
 59. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija (2001)
 60. Raseinių krašto istorijos muziejus (2002)
 61. Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija (2002)
 62. ,,Statybų pilotas” laikraštis (UAB ,,PėVėZė”) (2001)
 63. Seimo subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisija (2002)
 64. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas ,,Aukuras” (2002)
 65. „Traidenis“ UAB (2005)
 66. Vilniaus aukštesnioji statybos mokykla (2001)
 67. Vilniaus miesto pensininkų bendrija ,,Bočiai” (2001)
 68. Vilniaus miesto savivaldybė (2002)
 69. Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos fakultetas (2001)
 70. Vilniaus universiteto studentų istorijo korp. ,,Tilia” (2001)
 71. Vilniaus vidurinė mokykla “Lietuvių namai” (2001)
 72. ,,Vilnijos” draugija (2001)
 73. Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis (2002)
 74. Zanavykų krašto muziejus (2003)
 75. Žalgirio mūšio paramos fondas (2001)
 76. Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos (2001)

KREIPIMASIS

Dėl paramos Lietuvos Valdovų rūmams atstatyti

Lietuvos Respublikos Seimas, suprasdamas Valdovų rūmų atkūrimo reikšmę, 2000 m. spalio 17d. priėmė Lietuvos Respublikos LDK Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymą, kuriame įsipareigojama Valdovų rūmus atkurti iki 2009 metų iš valstybės biudžeto, Valdovų rūmų paramos fondo ir kitų lėšų. Tai yra vienas reikšmingiausių Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo programos projektų.

Lietuvos Valdovų rūmai Vilniuje buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdžios ir kultūros centras. Juos nugriovė užkariau-tojai prieš du šimtmečius, naikindami Lietuvos valstybingumą. Mūsų Tėvynė iškentė daug pažeminimų, vargo ir naikinimų, tačiau nepasidavė: mes vėl sugrįžtame į pasaulį, atkurdami Lietuvą, kaip visavertę europietišką valstybę. Šiandien mus sustabdyti ar nukreipti klystkeliais gali tik mūsų pačių neviltis.

Todėl kaip tik dabar mes kviečiame prisidėti prie mus visus sustiprinančio darbo – atkurti Vilniuje Valdovų rūmus. Atgimstant Lietuvai, buvo pradėti Valdovų rūmų tyrimai. Šiandien rūmų liekanos atkastos, archeologiniai ir architektūriniai tyrimai jau beveik baigti, tad būtina imtis atkastų vertybių apsaugos. Valstybinė komisija, sudaryta iš žinomų kultūros paveldo, muziejininkystės, architektūros ir istorijos specialistų, pasiūlė, kad geriausias būdas išsaugoti ir naujai įprasminti atkastas liekanas – tai atkurti patį Valdovų rūmų pastatą.

Atstatyti rūmai primins ilgaamžį Lietuvos valstybingumą, valdovų rezidencijos istorinę vertę ir jos europinės architektūros raidą. Rūmai ne tik praplės mūsų istorinę atmintį – jie bus projektuojami kaip reikšmingas Lietuvos kultūros ir švietimo centras, tam panaudojant naujausias technologijas. Atkurta istorinė aplinka leis užmegzti gyvą ryšį su nūdienos valstybės reprezentavimu. Net ir sunkiausiais laikais mūsų protėviai statė ir kūrė, todėl ir šiandien turime nuostabias bažnyčias ir kitą vertingą kultūros paveldą. Tačiau šie rūmai, tapę įspūdingu Lietuvos bei užsienio lankytojų traukos centru, teiks šaliai ir pastebimą ekonominę naudą. Specialistų apskaičiavimu, Valdovų rūmų atstatymas iš viso kainuotų apie 100-120 milijonų litų; ši investicija Vilniaus pilių teritorijoje tikrai atsipirks.

2000 m. vasarą buvo įsteigtas visuomeninis Valdovų rūmų paramos fondas, kurio tikslas papildyti biudžete skiriamas lėšas rūmams atstatyti. Fondo steigėjai – žinomi Lietuvos ir išeivijos veikėjai. Fondas tikisi iš asmeninių aukų ir kitų lėšų surinkti apie ketvirtį reikalingos sumos. Fondas, juridiniai ir fiziniai asmenys, pasirašę šį kreipimąsi, įsipareigoja plėtoti Valdovų rūmų atstatymo idėją ir skatinti visuomeninių paramos židinių steigimąsi Lietuvoje bei užsienyje. Šį kreipimąsi gali pasirašyti visi Valdovų rūmų rėmėjai; jo originalas saugomas Valdovų rūmų paramos fondo valdyboje. Fiziniai ir juridiniai asmenys, paaukoję lėšas ar kitaip materialiai parėmę Valdovų rūmų atkūrimą, bus registruojami rėmėjų knygoje. Fondas, kartu su atkuriamų Valdovų rūmų institucija, nustatys Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo ir įamžinimo būdus. Fondas skelbs apie Valdovų rūmų atkūrimo planus bei rėmėjų suaukotų lėšų panaudojimą.

Kviečiame organizacijas bei asmenis Lietuvoje ir užsienyje remti šį Lietuvos vardo Tūkstantmečio paminėjimo vertą darbą!


Valdovų rūmų paramos fondo valdyba


Remia:

Organizacija:________________________________________________________________

Adresas:___________________________________________________________________

Telefonas:______________ Faksas:______________ e-pašto adresas:___________________

Vadovas:____________________________________ Pareigos:_______________________

Parašas:_____________________________________ Data:__________________________

aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.