Dovanų krepšelis moksleiviams

2005-10-12

MIELIEJI MOKYTOJAI IR MOKSLEIVIAI,

kaip žinote, iki 2009 m. bus atkurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Tai svarbiausias ir ilgiausiai truksiąs nacionalinio paveldo atkūrimo projektas Lietuvos istorijoje. Tyrinėjant Vilniaus žemutinės pilies teritoriją yra rasti ir seniausi mūrai Lietuvoje. Jie datuojami XIII a. Tada prasidėjo Lietuvos valdovų rezidencijos šioje vietoje istorija. Pilį, vėliau – rūmus – valdovai statė, juos plėtė ir iš naujo perstatė. Čia valdovai gyveno ir valdė šalį, palaikė ryšius su visa Europa.

2005 m. sukanka 350 metų, kai 1655 m. Vilnius buvo užimtas ir sudegintas Maskvos kariuomenės, o Valdovų rūmai išplėšti ir apgriauti. Vėliau didikai ne kartą skatino valdovus rūmus restauruoti, o 1831 m. sukilėliai teigė, kad, laimėję kovą, rūmus tikrai atstatys. Tačiau Valdovų rūmų atkūrimas patikėtas mūsų laikams. Tai iš tiesų bus Lietuvos valstybingumo simbolis, tautinio pasididžiavimo ženklas.

Nuo 1987 m. – Atgimimo – Valdovų rūmuose vyksta tyrimai, kuriais siekiama sukaupti kuo daugiau duomenų, kuo tikslesnių žinių tinkamam Valdovų rūmų atkūrimui. Darbus finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Visuomenės paramą iš pradžių telkė Lietuvos kultūros fondas, o nuo 2000 m. šį darbą tęsia Valdovų rūmų paramos fondas.

DOVANOS MOKYKLOMS

Norėdami paskatinti Jus domėtis Lietuvos istorija, kultūros paveldu ir Valdovų rūmų atkūrimu, Valdovų rūmų paramos fondas, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija kviečia Jūsų klasę apsilankyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radinių parodoje Taikomosios dailės muziejuje.

Dovanų krepšelio programos dalyviams bilietas į parodą kainuoja 1 Lt. Ekskursijai gidą Taikomosios dailės muziejus skiria nemokamai. Klasė, nusprendusi apsilankyti parodoje, turi paskambinti į Taikomosios dailės muziejų telefonu 8(5) 212 18 13, užsiregistruoti į Dovanų krepšelio programą ir susiderinti ekskursijos laiką. Nuo šių metų spalio 10 d. iki 2006 m. birželio 3 d. parodoje apsilankiusiai klasei dovanų krepšelį po ekskursijos įteiks muziejaus gidas.

Dovanų krepšelį Jums dovanoja Valdovų rūmų paramos fondas, Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos dailės muziejus ir leidykla „Tvermė“.

Valdovų rūmų paramos fondo dovana – plakatas ,,Lietuvos valdovų rūmai XIII a.–2009 m.” su 16 žymiausių valdovų portretų. Dalis valdovų portretų yra iš jų valdymo meto monetų. Kitus portretus sukūrė skulptorius Vytautas Kašuba bei dailininkas Paulius Juška. Po portretu trumpai apibūdinta, kuo labiausiai pasižymėjo kiekvienas valdovas.

Lietuvos kultūros fondo dovanos:
A. Šapokos redaguota ,,Lietuvos istorija“ yra ypatinga knyga, su kurios leidybos istorija verta susipažinti. Knyga pirmą kartą išleista 1936 m. Pakartotinai išleista 1950 m. tremtyje Vokietijoje. Ši knyga buvo Sovietų valdžios uždrausta – už jos skaitymą bausta. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, žinant, kad informacijos apie Lietuvos istoriją labai reikia, nes per sovietinę okupaciją Lietuvos istorija buvo žeminama ir nutylima bei iškraipoma, 1990 m. pasirodė trečiasis leidimas. 50000 tiražo leidybą parėmė užsienio lietuviai.

Leidinyje ,,Lietuvos didieji kunigaikščiai” – Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vytauto portretai, sukurti skulptorius Vytauto Kašubos, bei šių valdovų biografijos.

Petro Rusecko ,,Knygnešys” (dvitomis) pakartotinai išleistas 1991 m. Tai didvyrių knygnešių, kurie rizikavo savo gyvybe, kad skleistų lietuvišką raštą ir prikeltų valstybę, asmenybių ir istorinių įvykių aprašymas.

Lietuvos dailės muziejaus dovanos: Atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių ekspozicijos plakatas, tarptautinės parodos „Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia. Ten, kur Rytai susitinka su Vakarais“ plakatas ir šios parodos informacinis leidinys-bukletas, parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“ informacinis leidinys-bukletas, informaciniai lapeliai apie Taikomosios dailės muziejuje veikiančias parodas, skirtas Valdovų rūmų atkūrimui. Visi šie leidiniai atspindi atkuriamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų praeitį, teikia žinių apie šios istorinės Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos atkūrimą.

Leidyklos ,,Tvermė“ dovana – Skomanto serijos istorinė apysaka apie Mindaugo laikus. Tai autoriaus Kazio Almeno dovana jaunimui. Ji skatina domėtis Lietuvos istorija. Iš viso autorius yra parašęs keliolika įdomių Skomanto serijos knygų.

VALDOVŲ RŪMŲ STATYTOJŲ PROGRAMA

Valdovų rūmų paramos fondas skatina visus susipažinti su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais ir paremti jų atkūrimą. Tam sudaryta Valdovų rūmų Statytojų programa. Aukotojai bus įtraukti į rėmėjų sąrašus atstatytuose Valdovų rūmuose, o paaukojusiems daugiau nei 1000 litų suteikiamas Valdovų rūmų Statytojo vardas ir diplomas. Jų vardas įrašomas Rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo sienoje.

Kviečiame visas mokyklas tapti Valdovų rūmų Statytojais. Jau nemažai mokyklų parėmė atstatymą – jos išvardintos Fondo tinklalapyje www.lvr.lt esančiame Rėmėjų sąraše. Skatiname pasiekti 1000 litų sumą. Jeigu ne iš karto, tai per kelerius metus. Tačiau nelaukite iki 2009 m. Pradėkite domėtis ir organizuoti projektus, kurie sutelks lėšas. Visos mokyklos, kurios parems minėta arba didesne suma, įgis teisę be mokesčio aplankyti Taikomosios dailės muziejaus ekspoziciją, kurioje yra daugiau negu 1500 Valdovų rūmų radinių, rūmų maketų ir brėžinių bei už rėmėjų lėšas Fondo įgytų kultūros vertybių – gobelenų, kurie puoš Valdovų rūmus, baldų, kitų būsimų rūmų interjerų kūrinių.

Linkime Jums sėkmės tampant Valdovų rūmų Statytojais. Lauksime žinių apie Jūsų pastangas ir skelbsime jas Fondo tinklalapyje bei žiniasklaidoje. 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.