Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro

2011-12-08

Surengtas dešimtas Valdovų rūmų paramos vakaras

Valdovų rūmų paramos fondas surengė jau dešimtąjį tradicinį Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą. Tai įvyko 2011 m. lapkričio 19 d. Taikomosios dailės muziejuje. 2009 m. paramos vakaras pirmą kartą vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Tačiau šis paramos vakaras dėl vykstančių statybos darbų, vėl surengtas Taikomosios dailės muziejuje. 

                                  PR-1

Renginio pagrindinė tema buvo Valdovų rūmų trečio aukšto reprezentacinės salės frizas. Tai greta sosto salės esančios salės sieninė tapyba, kuri susideda iš 23  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės dignitorių herbų. Renginio tikslas yra pristatyti šį įspūdingą projektą, kuris bus įgyvendintas rėmėjų lėšomis iki 2013 m., kai Lietuva pirmininkaus Europos sąjungos tarybai ir Rūmai bus naudojami renginiams. Džiaugiamės Valstybės institucijoms nutarus, kad Valdovų rūmai turi veikti 2013 m. 

                       Pr-1 frizas

Vakaro svečius sutiko prie muziejaus durų Trakų pilies brolijos „Viduramžių pasiuntiniai“ šarvuotų riterių garbės sargyba. Salėje svečius priėmė Fondo steigėjai Dalia Gruodienė ir Valdybos narys Edmundas Kulikauskas. Svečius sveikino ir siūlė loterijos bilietus renesansiniais rūbais išsipuošę Vilniaus licėjaus moksleiviai.

pr.vid.pasiunt.  pr.sveciai1

pr.sveciai2    pr.sveciai4

PR-4   pr.sveciai5

 Par pasitinka Kul    19abu6878

   

            

Iki Valdovų rūmų atidarymo šiame muziejuje bus Valdovų rūmų vertybių ekspozicija. Renginys vyko muziejaus antro aukšto salėje, kurioje visos sienos yra papuoštos Valdovų rūmų gobelenais – ji vadinama „Gobelenų sale“. Tai sudarė puikią aplinką ir labai tinkamą aurą susirinkusiems pusantro šimto svečiams. Visus svečius sveikino ir programą vedė aktorius Saulius Čėpla.

PR-9 sveciu gausa       Par sveciai saleje

                                  

Par cepla pradeda      Par cepla veda

Programos pirmąją, meninę dalį atliko Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, kurio meno vadovas ir dirigentas prof. Donatas Katkus. Koncerto solistai buvo saksofonistas maestro Petras Vyšniauskas ir jo sūnus trimitininkas Dominykas Vyšniauskas. Muzikiniai kūriniai buvo renesansiniai ir šiuolaikiški. Prof. Katkus pristatė juos su humoru, su autorių sulietuvintom pavardėm ir jo sukurtais istoriniais įvadais. Tai suteikė visam vakarui gerą nuotaiką. Savo žodžiais programos metu Prof. Katkus parodė, kad jis yra nuoširdus Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjas. O, Petras Vyšniauskas, vienas iš Fondo steigėjų, parodydamas entuziazmą 2001 m. suorganizavo aštuonis koncertus-renginius Valdovų rūmų požemiuose bei užsienyje. Vieną iš jų Rūmų požemiuose atliko Šv. Kristoforo orkestras vadovaujant prof. D. Katkui.

pr.katkus  pr.katkus D.        11-19 domin 6960  pr.Dominikas

                     

 Valdovų rūmų atkūrimo ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veiklą apžvelgė direktorius dr. Vydas Dolinskas. Muziejus dirba sunkiomis sąlygomis, t.y., negali priimti lankytojų, neturi ekspozicijų bei normalių darbo valandų, nes pastato darbai nėra baigti. Jis tikisi, kad bent pusė Rūmų bus įrengti ir perduoti Valdovų rūmų muziejui 2013 m. birželio mėn. Nors ir šiomis sąlygomis nuo 2009 m. per Muziejaus gidų vedamas ekskursijas, edukacines programas ir renginius su Rūmais susipažino virš 100.000 visuomenės. Iki metų pabaigos Muziejus bus išleidęs 30 knygų ir apie 80 informacinių leidinių bei surengęs daugelį renginių. Jis kvietė vakaro metu susipažinti su laikinai esančia Valdovų rūmų vertybių ekspozicija šiose Taikomosios dailės muziejaus patalpose.

19-dolinsk7064    19dolinsk7067

Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys trumpai apžvelgė Fondo veiklą. Fondas buvo įsteigtas 2000 m. ir jo veikla labai plati. Fondas dovanojo Valdovų rūmams kultūros vertybių, kurių tarpe 5 gobelenai, parėmė leidinius apie Valdovų rūmus, vasaros metu rengė renginius Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų ir vykdė kitą veiklą. Šiais metais, sustabdžius Valdovų rūmų statybas, Fondas inicijavo, kad būtų sušauktas Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos posėdis padėti spręsti iškilusias problemas. Fondo ir daugelio nuomonė yra, kad jeigu iš tiesų yra rasti nusižengimai, reikia rasti ir teisti nusižengusius, bet negalima žlugdyti Valdovų rūmų atkūrimo projekto, t.y., LR Seimo priimto įstatymo –  Tūkstantmečio projekto, kur tiek daug darbų atlikta ir tiek mažai reikia atlikti, kad Rūmus būtų galima naudoti. Fondas taip pat aktyviai dalyvavo renkant iškilių asmenų parašus, kad Rūmų atkūrimo darbai būtų tęsiami. Kultūros ministrui Arūnui Gelūnui įteiktas įspūdingas sąrašas su daugiau negu 700 parašų – universitetų rektorių, akademikų, nacionalinės premijos laureatų ir kitų žinomų asmenų. Šią vasarą Fondas tęsė Katedros aikštės ceremonijas, kurias padėjo finansuoti Vilniaus m. Savivaldybė. Fondas taip pat aktyviai padeda įgyvendinti įvairius Valdovų rūmų paramos komiteto JAV projektus.

19vap7088  19-1vap7076

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV projektus apžvelgė pirmininkė Regina Narušienė. Pasaulio lietuvių bendruomenė nuo pat pradžios pritarė Valdovų rūmų atkūrimo įdėjai. Visi PLB pirmininkai – Vytautas Kamantas, Gabrielius Žemkalnis ir Regina Narušienė yra Valdovų rūmų paramos fondo steigėjai. Paramos komitetas JAV buvo įsteigtas 2003 m. ir jau finansavo svarbius objektus – Gotikinės menės įrengimą, t.y., grindinį, krosnį, langų vitražus ir kitus elementus. Komitetas taip pat finansavo Didžiosios menės, 100 metrų (300 pėdų) ilgio frizo su 71 Valstybės ir savivaldybių herbais dizainą. Autorius yra dailininkas Arvydas Každailis. (Dalis šio frizo jau pagaminta ir sumontuota. Frizą audžia UAB „Audėjas“, jo gamybą finansuoja Lietuvos savivaldybės.) Jau prieš daugiau kaip metus buvo nulietas Tūkstantmečiui paminėti varpas, kuriam šiuo metu gaminamas stovas. Varpo idėja kilus iš JAV lietuvių dovanoto varpo Lietuvai 1922 m., kuris turėjo skambėti Vilniuje, bet Lenkijai okupavus Vilnių jis buvo pakabintas ir liko Kaune. Viena rėmėja taip pat finansuoja Valdovų rūmų Saulės laikrodžio projektą, kuris turėtų būti įgyvendintas 2012 m. Komitetas labai suinteresuotas šio vakaro pagrindine tema –  trečiojo aukšto reprezentacinės salės frizu su LDK valstybės dignitorių herbais ir jeigu turės pakankamai lėšų, sutiks finansuoti šią sieninę tapybą. Tai svarbus projektas, kuris puoš Valdovų rūmus, kai čia vyks renginiai 2013 m. Lietuvai vadovaujant Europos sąjungos tarybai.

19nar7110       19nar7105

Valdovų rūmų trečio aukšto reprezentacinės salės frizo pagrindimą pristatė istorikas dr. Edmundas Rimša. Jis svečius supažindino su kiekvienu iš 23 dignitorių herbų, kurie bus šiame frize. Reprezentacinės salės visų keturių sienų išklotinės ir herbai buvo parodyti ekrane. Daugelio herbų kilmė yra lenkiška, kai lenkų bajorai padovanojo savo herbus lietuviams po Horodlės sutarties pasirašymo 1413 m. Tačiau 9 iš 23 yra vietinės kilmės herbai. Frize yra šių šeimų herbai:

1.      Tiškevičių, Dorogostaiskių, Glebavičių  (Pusmėnulis ir žvaigždė)

2.      Masalskių (Vietinės kilmės – M su kryžiumi)

3.      Radvilų (Erelis su ragais ant krūtinės)

4.      Chaleckių (Vietinės kilmės – Ant laužytos juostelės, W, strėlė)

5.      Kosakovskių (Pasaga su kryžiumi)

6.      Pacų, Tryznų (Dviguba lelija)

7.      Naruševičių (Dvi žuvys)

8.      Sluškų (Kalavijas tarp dviejų pusmėnulių)

9.      Goštautų (Laužyta juosta, primenanti W)

10.  Astikų, Vainų (Trys ragai)

11.  Sapiegų (Strėlė su dviem kryžiais)

12.  Valavičių (Du strėlių, kitur iečių, antgaliai)

13.  Kiškų (Pasaga su 3 kryžiais)

14.  Druckių (Vietinės kilmės – Kalavijas tarp 4 pusmėnulių)

15.  Chodkevičių (Perkryžiuota strėlė su išskėsta apačia ir grifas)

16.  Krošinskių (Vietinės kilmės – Virš vartų kryžius su ant jo uždėta W)

17.  Kęsgailų (Liūto galva spjaudanti ugnį)

18.  Zavišų, Talvošų (Gulbė).

19.  Ostrogiškių (Vietinės kilmės – Pusmėnulis, virš jo žvaigždė, dar aukščiau strėlė ant pusės žiedo).

20.  Alšėniškių, Hornostajų (Vietinės kilmės – Hipocentauras).

21.  Čartoriskių (Vietinės kilmės – Raitelis).

22.  Giedraičių (Vietinės kilmės – Rožė).

23.  Kaributų, Kaributų-Višnioveckių (Vietinės kilmės – Žvaigždė, virš jos pusmėnulis su perkryžiuotais galais kryžiumi).

                     

19-2rim7133   19-2rim7145

Šio frizo įgyvendinimą ir sieninės tapybos darbus aptarė architektė restauratorė Audronė Kaušinienė, Individualios įmonės „Archeodomus“ vadovė. Trečio aukšto reprezentacinės salės heraldinį frizą siekiama atkurti panašiu principu kaip kad 2009 m. buvo atkurtas tapybinis frizas antro aukšto žemutinėje reprezentacinėje salėje. Heraldikai panaudojami to laiko ženklai bei autentiški pavyzdžiai iš šios epochos gobelenų, reljefų, graviūrų, vitražų ir panašių šaltinių. Medžiaga jungtims tarp herbinių skydų rinkta iš būdingų to laiko vietinių dekoro pavyzdžių, nekopijuojant konkretaus atskiro motyvo, o laikantis epochai būdingų komponavimo principų, ornamentinių formų sprendimo, ritmikos, proporcijų.

Siekiant atkuriamam frizui suteikti istoriškumo atspalvį jis bus tapomas tapybos restauravime naudojamu puantelio metodu kuris suteikia tapybai spalvų virpesį, leidžia naudoti pakartotinius modeliavimus ir retušą norimam rezultatui pasiekti. Frizas turi būti atkuriamas ant natūralaus kalkinio tinko paviršiaus mineraliniais pigmentais, rišikliui naudojant kalcio kazeinatą, tai patvarios, laiko patikrintos medžiagos, sienų tapyboje naudotos visose epochose nuo seniausių laikų, pasiteisinę ir interjerų ir eksterjerų dekore.

 19-2kau7169  19-2kau7175

Po informacinės dalies, gretimoje salėje, vyko UAB „Karolinos turas“ paruoštos vaišės. Po jų buvo proga apžiūrėti Valdovų rūmų vertybių ekspoziciją, kurioje buvo įspūdingos įgytos ir dovanotos kultūros vertybės, radiniai ir leidiniai. Ekskursiją, dalyvaujant daugiau kaip 30 svečių, vedė dr. Vydas Dolinskas. Taip pat, buvo galimybė aplankyti pirmame aukšte esančią papildytą ir prieš dvi dienas atidarytą Aleksandro Vasiljevo Madų parodą.

3eksk7234   3eksk7248

3eksk7258  3eksk7272

 Po ekskursijų sekė tradicinė Fondo loterija kurioje buvo galima laimėti dailininkų Silvijos Drebickaitės, Ramunės Vėluvienės ir Gintaro Gesevičiaus, įmonių Shakespeare Boutique Hotel , UAB „Jūratės akmenėliai“, restorano „Sue‘s Indian Raja“ ir Fondo dovanotus prizus.

 

Par loetrijos paveikslai   19-2lic7194

Par veliuviene su laimetoja  Par drebickaite su laimetoja

3lotdale7309 3lot7312

3lot7316   3lot7327

3lot7333  3lot7387

Bet prieš tai įvyko staigmena. Vienas jaunas svečias, pasiteiravo ar rengėjai neprieštarautų, jeigu jis šioje puikioje, istorinėje aplinkoje pasipirštų savo mylimajai. Aišku, jiems neprieštaraujant, Audrius Dukanskis, visų svečių akivaizdoje, priklaupė ant kelio ir paklausė savo mylimosios ar ji sutiktų už jo tekėti. Atsiliepimas buvo teigiamas, ir iš salės svečių pasigirdo plojimai ir džiaugsmingi garsai. Tačiau dar ne viskas. Vykstant loterijai, A.Dukanskis traukė bilietą ir ištraukė savo mylimosios numerį – laimikis dovanota nakvynė Senamiestyje esančio viešbučio Shakespeare Boutique Hotel.

3pasip7285      3pasip7292

                              3jau7430

Renginį suorganizavo Valdovų rūmų paramos fondas, talkininkaujant Fondo savanoriams ir mokytojai Danutei Ulvydienei su Vilniaus licėjaus moksleiviais. Techninę įrangą parūpino ir ją aptarnavo Valdovų rūmų muziejaus ir LR Seimo darbuotojai.

19-2lice7193   19-2isig7209

19-2isigyti7183 19-2visi7437

3moky7425     3dale7265

Valdovų rūmų paramos fondas įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 23 d. dar prieš LR Seimo priimtą įstatymą, kuriame Fondas paminėtas kaip papildomų lėšų šaltinis. Fondas padeda vykdyti LR Seimo priimtą įstatymą atkurti Valdovų rūmus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                             

                                           


 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.