Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija

2011-08-31

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

Nuo 2011 mgegužės 29 d. iki 2011 m. rugsėjo 25 d.,

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nuo 14 val. (viso 5 sekmadienius)

prie

NACIONALINIO MUZIEJAUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI

vyks septintasis

Valdovų rūmų paramos fondo teatralizuotų ceremonijų sezonas

Teatralizuotų ceremonijų eiga:

veiksmas vyks prie Valdovų rūmų, šalia Gedimino paminklo, Katedros aikštėje. Po 14 valandos, Katedros varpinės dūžių, du trimitininkai pradeda renginį, prie jų prisijungia būgnininkas ir fleitistas. Po 5 minučių prie jų prisijungia šauklys bei karys ir praneša susirinkusiems svečiams žinią iš garbingos Lietuvos praeities istorijos. Šauklio vaidmenį atliks aktorius Darius Rakauskas, muzikiniai daliai vadovaus muzikologas, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ dirigentas Ugnius Vaiginis.

                     

Šios spalvingos teatralizuotos ceremonijos yra skirtos siekiant sudominti ir supažindinti visuomenę su Valdovų rūmais ir Lietuvos istorija bei įtvirtinti rūmų tradicijas. Ceremonijos skirtos tiek miestiečiams, tiek miesto svečiams.

                      Šauklio tekstus Lietuvos istorinėmis temomis parašė vienas iš fondo steigėjų fizikas ir rašytojas Kazys Almenas su rašytoja Renata Šerelytė, originalią muziką sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas, istorinių kostiumų autorė Rūta Gudzevičiūtė. Istorinius kontekstus šauklio tekstams parengė istorikas Tomas Baranauskas.

2011 m. gegužės 29 d. bus paskelbtas Žygimanto Senojo pranešimas apie Valdovų rūmų statybą, Pirmą statutą ir Žygimantą Augustą. Po šauklio pranešimo Vilniaus miesto gyventojai bei svečiai galės pamatyti viduramžių šokių ir riterių kovų programą, kurią pristatys istorinių kovų klubas „Viduramžių pasiuntiniai“.

 

KVIETIMAS

 

Rakauskas 2011-05-29

2011 m. gegužės 29 d., sekmadienį, 14 val.

Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų

muzikantams grojant, vėliavnešiui lydint,

Šauklys praneš 1529-ųjų metų

Žygimanto Senojo žinią apie Valdovų rūmus,

Pirmąjį Statutą ir Žygimantą Augustą.

Po pranešimo riterių kovų programą pristatys

„Viduramžių pasiuntiniai“.

Viduramžių pasiuntiniai ir rūmų damos 8 


KVIETIMAS

Rakauskas 2011-05-29

2011 m. birželio 26 d.,

 sekmadienį, 14 valandą

Katedros aikštėje prie

Valdovų rūmų

muzikantams grojant,

vėliavnešiui lydint, šauklys

praneš 1421-ųjų metų žinią

VYTAUTAS DOVANOJA ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTEI ŽEMIŲ.

U.Vaiginis


PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2011-07-27

                      Jau septintąjį sezoną rengiamos, tapusios tradicinėmis, teatralizuotos ceremonijos Katedros aikštėje prie Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų, šalia paminklo Gediminui. Šį sezoną teatralizuotos ceremonijos vyksta mėnesio paskutinį sekmadienį įprastu laiku nuo 14.00 val. Šio sezono teatralizuotų ceremonijų atidarymas įvyko gegužės 29 d. Kiekvieną kartą šauklys praneša miestelėnams bei miesto svečiams primirštas, bet aktualias ir įdomias mūsų istorijos naujienas. Šių teatralizuotų ceremonijų tikslas – ne tik aktualinti šalies istorijos faktus, bet ir atkreipti visuomenės dėmesį į valstybės pasididžiavimo objektą – atkurtus Valdovų rūmus, skleisti informaciją apie juos bei rodyti rūmų tradicijas. Šį sezoną jos bus rengiamos dar tris kartus, tai liepos 31 d., rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo 25 d.

 

Sekmadienį, liepos 31 d. 14.00 val. įvyks tradicinė teatralizuota ceremonija. Tuomet šauklys skelbs 1502 m. Aleksandro Jogailaičio (1492–1506) žinią apie Vilniaus miestiečių atleidimą nuo tiltų mokesčio. Šį  teatralizuota ceremonija visus penkiolikai minučių nukels į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio laikus, kai švęsdamas valdymo dešimtmetį jis nusprendė Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams dovanoti įsimintiną dovaną – atleisti nuo tiltų mokesčio, renkamo į dvaro iždą.

 

Teatralizuotas ceremonijas Katedros aikštėje prie Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų metus inicijavo Valdovų rūmų paramos fondo steigėjas, fizikas, rašytojas Kazys Almenas. Jis kartu su rašytoja Renata Šerelyte parašė visus šauklio tekstus. Istoriniu ceremonijų kontekstus parengė istorikas Tomas Baranauskas, muziką sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas, kostiumus – Rūta Guzevičiūtė. Ceremonijos šauklio vaidmenį atlieka aktorius Darius Rakauskas, muzikinei daliai vadovauja muzikologas, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis.

                     

                      Šio sezono teatralizuotas ceremonijas finansuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo departamentas.

 

Valdovų rūmų paramos fondas buvo įsteigtas 2000 m. ir skirtas garsinti bei remti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimą.

 

     KVIETIMAS

         Rakauskas 2011-05-29

2011 m. liepos 31 d.,

sekmadienį, 14 valandą

Katedros aikštėje prie

Valdovų rūmų

muzikantams grojant,

vėliavnešiui lydint, šauklys

praneš 1502-ųjų metų  

Aleksandro žinią apie Vilniaus miestiečių atleidimą nuo tiltų mokesčio.

Restauravimo: vandentiekio vamzdis


Teatralizuotoje ceremonijoje miestiečiai ir miesto svečiai sužinos apie Aleksandro Jogailaičio mirtį

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2011-08-25

 

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 14.00 val. sostinės Katedros aikštėje prie Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų įvyks tradicinė teatralizuota ceremonija. Tuomet šauklys skelbs 1506 metų Žygimanto, Glogovo ir Opavos kunigaikščio bei Silezijos seniūno, žinią apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio (1492–1506) mirtį. Po šauklio pranešimo riterių kovų programą pristatys kovinis – istorinis klubas „Antikos karys“.

Paskutiniai Aleksandro Jogailaičio valdymo metai buvo neramūs. 1503 m. kovo 28 d. paliaubų sutartimi baigėsi antrasis Lietuvos karas su Rusija, o 1503 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje–rugsėjo pradžioje Krymo totoriai jau niokojo Slucko, Klecko, Nesvyžiaus apylinkes. Iškilo tiesioginis pavojus sostinei. Todėl 1503 m. rugsėjo 9 d. Aleksandras Jogailaitis Vilniaus miestiečiams suteikė privilegiją apjuosti Vilnių mūro siena (ji buvo užbaigta jau po valdovo mirties – 1522 metais). Ėmė aštrėti konfliktai ir Lietuvos Ponų taryboje.

1506 m. balandžio 17 d. sunkiai sergantis, paralyžiuotas Aleksandras Jogailaitis atvyko į Vilnių ir nutarė Lydoje sušaukti seimą, ketindamas perduoti valdžią savo broliui Žygimantui Senajam. Po kelių mėnesių, 1506 m. liepos 24–25 d. Lydoje jis surašė testamentą, savo įpėdiniu Lietuvoje paskirdamas Žygimantą. Bet tuo metu į Lietuvą įsiveržė Krymo totoriai ir Aleksandras Jogailaitis buvo neštuvais išgabentas į Vilnių. Lietuvos didikai sutelkė Mykolo Glinskio vadovaujamą 7 000 vyrų kariuomenę. Rugpjūčio 6 d. ji prie Klecko stojo į mūšį su totoriais ir pasiekė pergalę. Rugpjūčio 12 d. M. Glinskis atvyko į Vilnių ir dar spėjo mirštančiam Aleksandrui Jogailaičiui pranešti apie totorių sutriuškinimą. 1506 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras Jogailaitis mirė. Jis vienintelis iš bendrų Lenkijos ir Lietuvos valdovų buvo palaidotas Vilniaus katedroje.

Šiomis teatralizuotomis ceremonijomis Valdovų rūmų paramos fondas siekia priminti primirštus, bet aktualius mūsų istorijos faktus, atkreipti visuomenės dėmesį  į atkuriamus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus.

Septintasis teatralizuotų ceremonijų sezonas jau eina į pabaigą – liks tik vienas sekmadienis, tai rugsėjo 25 diena, kuomet šauklys praneš miesto svečiams bei miestelėnams naują, bet jau paskutinę žinią. Po šauklio pranešimo įvyks Trakų pilies brolija „Viduramžių pasiuntiniai“ pasirodymas.

Teatralizuotas ceremonijas Katedros aikštėje prie Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų inicijavo Valdovų rūmų paramos fondo steigėjas, fizikas, rašytojas Kazys Almenas. Jis kartu su rašytoja Renata Šerelyte parašė visus šauklio tekstus. Istorinių ceremonijų kontekstą parengė istorikas Tomas Baranauskas, muziką sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas, kostiumus – Rūta Guzevičiūtė. Ceremonijų metu šauklio vaidmenį dažniausiai atlieka aktorius Darius Rakauskas. Muzikinei daliai vadovauja muzikologas, Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vyriausias dirigentas Ugnius Vaiginis.

2011 – ųjų metų sezono teatralizuotas ceremonijas remia  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo departamentas

Valdovų rūmų paramos fondas buvo įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 23 d. ir yra skirtas garsinti bei  remti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimą.

KVIETIMAS

Rakauskas 2011-05-29

2011 m. rugpjūčio 28 d.,

sekmadienį, 14 val. Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų muzikantams grojant ir

vėliavnešiui lydint,

šauklys praneš

1506 m. žinią

apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus

Aleksandro Jogailaičio mirtį.

Po pranešimo riterių kovų programą pristatys kovinis – istorinis klubas „Antikos karys“.

Antikos karys 3011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.