SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS

2010-06-09

2010 m. birželio 4 d.

Valdovų rūmų Saulės laikrodžio projektavimo ir įrengimo

KONKURSASValdovų rūmų paramos fondas skelbia Valdovų rūmų Saulės laikrodžiui suprojektuoti ir įrengti konkursą.

Saulės laikrodis bus įrengtas ant Valdovų rūmų mažojo bokštelio sienos. Valdovų rūmų Saulės laikrodis rodys tikrąjį (saulės) laiką kuo tiksliau, pagal techninėse sąlygose pateiktus brėžinius. Laikrodis derinsis prie renesansinių Valdovų rūmų bei juos puoš.

1. Laikrodžio architektūriniai, techniniai ir estetiniai reikalavimai, pridedami Priede Nr. 1

2. Pasiūlymo sudėtis
1) Projekto brėžiniai ir maketai kaip nurodyti Priede Nr. 1 bei  jo aprašymas.
2) Darbų vykdymo aprašymas (gamybos aprašymas, laikrodžio tikslumo užtikrinimas)
3) Darbams vykdyti reikalavimai (pvz., pastolių, bokštelių ir kt.)
4) Kaina
5) Darbų atlikimo terminas (pageidautina darbus baigti iki 2010 m. spalio 15 d.)
6) Patirties aprašymas su panašaus pobūdžio atliktų darbų pavyzdžiais

3. Pasiūlymai priimami iki 2010 m. liepos 23 d., 17 val. Fondo raštinėje, kur išduodamos sąlygos. Darbai koduojami; kodas su autoriaus pavarde įteikiami užlipintame voke.

4. Vertinimas atliekamas iki liepos 31 d. Vertinimo komisija spręs, kuris pasiūlymas yra geriausias, taip pat ar pasiūlymą rekomenduoja įgyvendinti. Nutarus pasiūlymą įgyvendinti, bus su autoriumi sudaryta sutartis.

5. Vertinimo kriterijai
1) Įskaitomumas skaitmenų, raidžių ir simbolių
2) Kūrinio istorinis ir estetinis vaizdas
3) Laikrodžio tikslumas
4) Ilgaamžiškumas
5) Kaina litais su mokesčiais
6) Darbų atlikimo terminas
7) Patirtis

Konkurso dalyvius kviečiame registruotis, kad esant konkurso sąlygų papildymams būtų galima juos informuoti. Konkurso sąlygos patalpintos Fondo internetinėje svetainėje www.lvr.lt ir taip pat išduodamos bei pasiūlymai priimami
    Valdovų rūmų paramos Fondo raštinėje B.Radvilaitės g. 7/2, Vilniuje,
    iš anksto sutarus tel. 261 4063, mob. 8-673 14212.

Valdovų rūmų paramos fondo direktorė                    Valentina KazėnaitėArchitektūriniai, estetiniai ir techniniai reikalavimai

1. Vieta. Saulės laikrodis projektuojamas Valdovų rūmų pietiniame fasade, ant bokštelio, esančio šalia pagrindinio įvažiavimo portalo, priekinės plokštumos centrinėje simetrijos ašyje. Fasado brėžinyje (iliustracija Nr. 1) ir pridedamose nuotraukose (iliustracijos Nr. 2 ir 3) pažymėtos dvi galimos laikrodžio vietos: 1. plokštumos viršutinėje dalyje, 2. plokštumos viduriniame trečdalyje. Taip pat priimtini ir tarpiniai varijantai šių pozicijų ribose. Laikrodžiui numatyto ploto sąlyginės altitudės nuo esamo žemės paviršiaus: 10,70 m-14,20 m. Pastaba: pateiktose nuotraukose laikrodžio modelio dydis yra 150 cm x 150 cm. Maketo brėžinys pridedamas (iliustracija Nr.4).

2. Dydis ir forma. Laikrodžio plotas ne mažiau 180 cm x 180 cm. (Fasado plokštumos plotis-apie 370cm.) Apibendrinta kompozicinė forma- kvadratas arba horizontalus stačiakampis. Ciferblatas gali neturėti aiškių geometrinių rėmų, taip pat gali būti asimetriškas. Laikrodžio plokštuma gali sutapti su tinkuotos sienos plokštuma, arba būti iškilusi jos atžvilgiu. Ciferblato padalų ir kreivių tinklas, taip pat gnomono (rodyklės) tvirtinimo kampai privalo atitikti pateiktą geometrinę schemą, kuri apskaičiuota konkrečiai šiai vietai (iliustracija Nr.5). Pageidautina, kad būtų pasiūlytas ir laikrodyje įrašytas Obalsis (Sentencija).

3. Estetika. Laikrodžio kompozicija, Zodiako ženklų stilistika ir dekoro elementai, taip pat gnomono atramos forma turi būti tradiciniai, paremti autentiškais renesanso - ankstyvo baroko pavyzdžiais. Valandų skaitmenys – romėniški. Valandų (nuo 9 iki 18 val.) ir mėnesių linijų brėžinio dalis pasirenkama laisvai, vadovaujantis estetiniais kriterijais. Pridedamos analogiškų saulės laikrodžių nuotraukos (iliustracijos Nr. 6-10).

4. Medžiagos. Visos tradiciškai fasadų dekoravimui naudojamos medžiagos: tinkas, polichromuotas ar tapytas tinkas, sgrafitas, akmeninės detalės, taip pat juodo, auksuoto, alavuoto ir panašaus metalo detalės. Siūlomi sprendiniai turi užtikrinti laikrodžio kokybę ir ilgaamžiškumą.

5. Matomumas. Minimalus atstumas, iš kurio turi būti matomi laikrodžio skaitmenys, raidės ir ženklai, yra 11m nuo bokštelio plokšumos, ant kurios numatytas laikrodis. Pridedama situacijos plane (iliustracija Nr.11) šioje zonoje numatyta laikrodžiui skirta informacinė lenta. (Nuotolis nuo žiūrovo akių lygio iki bokštelyje esančio saulės laikrodžio yra apie 15,5 m.)

6. Konkursui pateikiama medžiaga. Rūmų pietų fasado su įkomponuotu saulės laikrodžiu brėžinys M 1:100, saulės laikrodžio brėžiniai M 1:20 ir maketas M 1:1, kurį būtų galima pakelti į numatomą vietą. Konkursanto nuožiūra galima pateikti papildomą sprendinį iliustruojančią medžiagą, kaip laikrodžio bendrą vaizdą rakursu iš praeivio akių lygio ir kt.

Iliustracijų sąrašas:
1.     Valdovų rūmų fasado brėžinys (pdf. formatas)
2-3.  Saulės laikrodžio maketo (150 cm x 150 cm) nuotraukos
4.     Bandomojo maketo brėžinys
5.     Saulės laikrodžio linijų šablonas (dwg., pdf formatas)
6.     Saulės laikrodžio geometrinė schema
7-8. Saulės laikrodžių analogai
9.     Situacijos planas

DĖMESIO!
Iliustracijos, brėžiniai ir nuotraukos bus pateiktos užsiregistravusiems konkurso dalyviams.


Analogas2
Analogas4
Analogas6 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.