Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"

2010-03-24

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI  ŠEŠTAME
Kūrybiniame moksleivių projekte „Valdovų rūmų mugė “
2010 04 16 – 2010 05 25
Baigiamasis „Valdovų rūmų mugės“ renginys
vyks 2010 m. birželio 11 d., 14 val., Katedros a. Vilniuje


KŪRYBINIO PROJEKTO ,,VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ“,
SKIRTO ŽALGIRIO MŪŠIO JUBILIEJUI (1410–2010),
SKELBIMAS

   I. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
1. Lietuvos jaunimo turizmo centras ir Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai skelbia kūrybinį projektą „Valdovų rūmų mugė“. Projekto organizatorių partneris – Valdovų rūmų paramos fondas.
2. Kūrybinis projektas „Valdovų rūmų mugė“, skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniams, vykdomas jau šeštus metus iš eilės.
3. Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti šalies mokinius su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldu. Šiuo projektu mokiniai skatinami kūrybiškai mąstyti, menine veikla aktualinti žinias apie Lietuvos valstybingumo paveldą, atkurtus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus. Šių metų mugė skirta Žalgirio mūšio jubiliejui paminėti, todėl projekte mokiniai bus supažindinti su XIV–XV a. Lietuvos istoriniu laikotarpiu.
4. Projektą sudaro dvi dalys:
4.1. Dirbtuvių projektas (keramikos, juvelyrikos, odos, medžio dirbtuvės);
4.2. Teatro projektas.
5. Projekto dalyviai: 5–12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų pavieniai mokiniai, mokinių grupės, mokyklų ar kitų švietimo įstaigų kolektyvai.
6. Projekte pageidaujančių dalyvauti mokinių registracija vyks nuo 2010 m. kovo 18 d. iki 2010 m. balandžio 14 d. Lietuvos jaunimo turizmo centre el. paštu ruta.masiulyte@ljtc.lt ir faksu (8 5) 212 0149, kontaktinis tel. (8 5) 215 4319. Atskirai registruojami dirbtuvių projekto (pavieniai mokiniai) ir teatro projekto (mokinių grupės, dramos kolektyvai) dalyviai. Kelionės išlaidų projekto organizatoriai nefinansuoja.
7. Baigiamasis ,,Valdovų rūmų mugės“ renginys vyks 2010 m. birželio 11 d. 14 val. Katedros aikštėje Vilniuje. Dirbtuvių dalyvių dirbiniai ir teatro grupių pasirodymai bus pristatyti visuomenei. Dirbtuvių projekto metu pagamintus dirbinius bus galima įsigyti už aukotiną pinigų sumą. Surinkti pinigai bus skiriami Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacinei veiklai. Į baigiamąjį renginį bus pakviesti visi projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai, jie galės aplankyti atkuriamus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus, suderinus su atkūrimo darbus vykdančia Vilniaus pilių direkcija ir Panevėžio statybos trestu.
8. Informacija apie projektą ir jo eigą bus skelbiama Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interneto svetainėje www.valdovurumai.lt, Lietuvos jaunimo turizmo centro interneto svetainėje www.ljtc.lt, Valdovų rūmų paramos fondo interneto svetainėje www.lvr.lt, Švietimo ir mokslo ministerijos leidinyje „Švietimo naujienos“, Lietuvos televizijoje.
II. PROJEKTO VYKDYMAS
9. Dirbtuvių projektas: Kiekvienas dirbtuvių projekto dalyvis gali pasirinkti vieną veiklos rūšį ir dalyvauti viename veiklos užsiėmime. Viename dirbtuvių užsiėmime gali dalyvauti iki 15 mokinių. Jeigu į dirbtuvių užsiėmimus neužsiregistruos pakankamas mokinių skaičius, tai vienam projekto dalyviui bus leista pasirinkti kelias veiklos rūšis ir dalyvauti keliose dirbtuvėse. Dirbtuvėms priemones suteikia projekto organizatoriai. Edukacinių užsiėmimų pradžia 11 val. (laiką galima derinti registruojantis) Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (laikinos patalpos Vilniaus g. 22, Vilnius). Užsiėmimų trukmė: 2–4 val. Mokiniai bus kviečiami susipažinti su muziejaus fondais, sukauptais Vilniaus Žemutinės pilies archeologinių tyrimų metu, ir restauratorių darbu. Kita užsiėmimo dalis bus skirta iš anksto pasirinktai praktinei veiklai.
9.1. Keramikos dirbtuvės. Molis jau paruoštas Vilniaus puodžių, kiekvienam dera nulipdyti karžygį, tarsi parjojusį iš Žalgirio mūšio. Kūrybos įkvėpimo semsimės iš Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje surastų XV a. koklių ir ikonografijos šaltinių.
9.2. Odos dirbtuvės. Kiekvienas, sugebantis naudotis yla, nusipelno išmokti pasisiūti odinį kamuoliuką, kuris madingas jau šimtus metų. Formos paruoštos pagal Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje surastus XIV–XV a. autentiškus kamuoliukus.
9.3. Medžio dirbtuvės. Darbas skirtas jauniems pameistriams (5–9 kl.) bei tiems, kurie neturi daug įgūdžių ir skuba, todėl medžio riputės jau paruoštos. Telieka jas nugludinti ir, naudojantis dekupažo priemonėmis, papuošti Žalgirio mūšio laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės heraldiniais ženklais.
9.4. Juvelyrikos dirbtuvės. Karoliukai ir kitos žavios smulkmenos skirtos kruopštiems pameistriams ir meistrams. Gotikos spalvos ir formos padės sukurti šiuolaikišką papuošalą: segę, kurios pagrindinis akcentas – Žalgirio karžygys ar heraldinis ženklas.
9.5. Dirbtuvių projekto grafikas:
Balandžio 16 d.

Keramikos dirbtuvės

Balandžio 20 d.

Balandžio 22 d.

Balandžio 27 d.

Juvelyrikos dirbtuvės
Balandžio 29 d.

Gegužės 3 d.

Gegužės 5 d.

Odos dirbtuvės
Gegužės 7 d.

Gegužės 12 d.

Gegužės 14 d.

Medžio dirbtuvės
Gegužės 20 d.

Gegužės 25 d.

10. Teatro projektas: Teatro projekte užsiregistravusios grupės ruošia savo vaidmenis iki baigiamojo renginio. Dalyvių skaičius ribotas: iki 10 grupių. Teatro grupės vaidinimui rengiasi savo lėšomis. Numatomas scenos dydis: 4 x 6 m. Bus galima naudotis 2 garsinimo mikrofonais, CD grotuvu.
10.1. Pasirodymo tema – „Pergalė Žalgirio mūšyje“.
Po 600 metų susirenkame į Lietuvos sostinę, iš kurios galėjo būti duotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto įsakymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenei žygiuoti į mūšio lauką, kuriame buvo sutriuškintas amžinasis Lietuvos priešas – Kryžiuočių ordinas. Siekiame paminėti šią datą kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės galybės stiprėjimo ir bendradarbiavimo su kitomis tautomis simbolį. Kviečiame atvykti visus klajojančius teatrus pašlovinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jos sąjungininkų pergalę Žalgirio mūšio lauke.
10.2. Rekomendacijos kolektyvams:
10.2.1. Pasirodymo trukmė 10 min.
10.2.2. Vaidinime turi atsispindėti XIV–XV a. heraldiniai ženklai.
10.2.3. Spektakliai vyks lauko scenoje, todėl išraiškos priemonės turi būti ryškesnės nei kameriniuose vaidinimuose.
10.2.4. Spektaklio formos pasirinkimas neribojamas. Rekomenduojamos išraiškos priemonės: judesys (pantomima, šokis), muzika ir įvairūs garsai (tiek įrašyti, tiek atliekami gyvai).
10.2.5.  Kostiumai gali būti istoriniai (jei tai įmanoma) arba simboliniai.
10.2.6. Jeigu bus kuriama scenografija, ji turėtų būti itin lengvai pastatoma ir nuimama. Tiek dekoracijos, tiek rekvizitas gali būti naudojami veiksme, kaip veiksmą stiprinanti priemonė.
10.2.7. Konsultuotis galima su Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų edukacinių renginių vedėju Donatu Jokūbaičiu tel. 8 685  21 663, el. paštu djokubaitis@gmail.com.
III.  MUGĖS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
11. Kūrybinio projekto „Valdovų rūmų mugė“ geriausių dirbinių autoriai keturiose srityse (keramikos, juvelyrikos, odos, medžio) bus apdovanoti atminimo dovanomis, Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais. Teatro grupės, geriausiai vaidinusios ir užėmusios I–III vietas, bus apdovanotos puikiomis atminimo dovanomis, Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais, vadovai – padėkomis. Projekto dalyvius vertins Lietuvos jaunimo turizmo centro sudaryta vertinimo komisija.
PATVIRTINTA
Lietuvos jaunimo turizmo centro
direktoriaus
2010 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. VO-35


 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.