KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009

2009-05-25

Kūrybinis moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“

2009 04 01–2009 06 12

Muge

           Lietuvos jaunimo turizmo centras kartu su Valdovų rūmų paramos fondu ir Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centru nuo 2003 m. organizuoja nacionalinius ir tarptautinius projektus Valdovų rūmų atkūrimo garsinimo tema. Projektai skirti Lietuvos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, jaunimui, mokytojams. Didelis mokinių susidomėjimas ir gausus dalyvavimas nacionaliniuose projektuose džiugina organizatorius bei įpareigoja tęsti pradėtus projektus.
           Kūrybinis projektas „Valdovų rūmų mugė“ vykdomas jau penktus metus iš eilės Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniams. Lietuvos jaunimo turizmo centras kartu su projekto partneriais ieško naujų veiklos sričių, projektą papildo naujomis dirbtuvėmis, pateikia įvairesnį teatro grupių pasirodymo scenarijų bei naujus vaidmenis. 2009 metais minime pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį. Suvokdami Valdovų rūmų, kurie turėtų būti baigti statyti Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmečio jubiliejaus proga, reikšmę Lietuvos valstybingumo istorijoje, projekto organizatoriai tęsia Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo garsinimo projektą ir vykdo mokinių kūrybinio projekto „Valdovų rūmų mugė“ tęsinį.
           Projekto pagrindinis tikslas – prisidėti prie Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo ir Vilniaus – Europos kultūros sostinės – metų įprasminimo, supažindinti šalies mokinius su vienu iš reikšmingiausių mūsų kartos istorinio objekto atstatymu. Šiuo projektu suteikiame unikalią galimybę mokiniams prisidėti kūrybinėmis idėjomis ir darbais, skleisti Lietuvos visuomenėje žinias apie Lietuvos valstybingumo paveldą – Valdovų rūmus.


           Informacija apie projekto „Valdovų rūmų mugė” eigą bus paskelbta Lietuvos jaunimo turizmo centro interneto svetainėje www.ljtc.lt, Valdovų rūmų paramos fondo interneto svetainėje www.lvr.lt ir spaudoje.
           Pageidaujančių dalyvauti projekte mokinių registracija vyks Lietuvos jaunimo turizmo centre elektroniniu paštu ruta.masiulyte@ljtc.lt ir faksu (8~5) 212 01 49 nuo 2009 m. balandžio 2 d. iki 2009 m. balandžio 17 d. Kontaktinis tel. (8~5) 215 43 19. "Valdovų rūmų mugės" baigiamasis renginys vyks 2009 m. birželio mėn. 12 d. 14 val. Katedros aikštėje šalia Lietuvos valdovų rūmų.
           Projekto dalyviai: 12-18 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų pavieniai mokiniai, mokinių grupės, mokyklų ar kitų švietimo įstaigų dramos kolektyvai.


           Projektas sudarytas iš dviejų dalių:
* Dirbtuvių projektas (keramikos, tekstilės, stiklo dirbtuvės);
* Teatro projektas.

           Atskirai registruojami dirbtuvių projekto (pavieniai mokiniai) ir teatro projekto (mokinių grupės, dramos kolektyvai) dalyviai.
     
Dirbtuvių projektas:
     
           Kiekvienas dirbtuvių projekto dalyvis gali pasirinkti vieną veiklos rūšį ir dalyvauti viename veiklos užsiėmime. Viename dirbtuvių užsiėmime gali dalyvauti iki 15 mokinių. Jeigu dirbtuvių užsiėmimuose nebus pakankamas užsiregistravusių mokinių skaičius, tai vienam projekto dalyviui leisime pasirinkti kelias veiklos rūšis ir dalyvauti keliose dirbtuvėse. Edukacinių užsiėmimų pradžia 11 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3a, Vilnius). Po šių užsiėmimų mokiniai 12 val. renkasi Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22, Vilnius), kur vyks praktiniai užsiėmimai. Užsiėmimų trukmė: 3 val.
     
          
           Keramikos dirbtuvė
          
           Užsiėmimo metu mokiniai leisis į kelionę po radinių parodą ir tyrinės įspūdingus keramikos, metalo, odos, medžio, kaulo bei kitus dirbinius, patvirtinančius, jog ilgus amžius Vilniaus Žemutinė pilis – Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencija – buvo ir meno bei amatų centras.
  Praktinėje užsiėmimo dalyje mokiniai pagal senųjų meistrų sukurtų krosnių pavyzdžius turės galimybę modelinu atkurti koklius ir dekoruoti juos glazūromis.

           Tekstilės dirbtuvė
     
           Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologinių radinių ekspozicijoje mokiniai susipažins su įvairiausiais drabužių aksesuarais, tyrinės rastus tekstilės fragmentus, mėgins susidaryti įspūdį apie rūmuose gyvavusias mados tendencijas bei gyventojų papročius. Taip pat sužinos, kas yra gobelenas, kaip ir kur gobelenai buvo kuriami, kokia jų paskirtis ir kodėl rūmus jais dažnai puošė didieji kunigaikščiai bei didikai.
           Praktinėje užsiėmimo dalyje mokiniai, susipažinę su tekstilės atsiradimo istorija, šilko dažais kurs ornamentuotus paveikslus ant įrėminto šilko.
           
           Stiklo dirbtuvė
     
           Užsiėmimo metu mokiniai sužinos, jog XV ir XVI a. sandūroje valdovų rūmuose gyveno Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras, kurio palaikai ir šiandien ilsisi Katedros mauzoliejuje. Mokiniai tyrinės archeologinius radinius, kurie yra priskiriami Aleksandro gyvenimo laikotarpiui, išgirs apie jo nuopelnus pertvarkant valstybės kanceliarijos darbą, pradedant tvarkyti valstybės archyvą – Lietuvos Metriką, įvedant naujas pareigybes, sunorminant diplomatinės tarnybos veiklą. Taip pat parodoje mokiniai pamatys ir tyrinės didžiojo kunigaikščio Aleksandro originalius raštus su antspaudais.
           Praktinėje užsiėmimo dalyje mokiniai vitražiniais dažais dekoruos stiklo plokštelę.
     
           Dirbtuvių projekto grafikas:
 
Keramikos dirbtuvės:

Balandžio 21 d.

Balandžio 23 d.

Balandžio 28 d.

Gegužės 5 d.

Tekstilės dirbtuvės:

Gegužės 7 d.

Gegužės 12 d.

Gegužės 15 d.

Gegužės 19 d.

Stiklo dirbtuvės:

Gegužės 21 d.

Gegužės 26 d.

Gegužės 29 d.

Birželio 2 d.


Teatro projektas:
     
      Teatro projekte užsiregistravusios grupės iš pateikto sąrašo galės išsirinkti pageidaujamą vaidmenį. Teatro grupės vadovas mokinių grupę užregistruoja nurodytoje registracijos formoje, kurią siunčia elektroniniu paštu arba faksu. Pirmenybė pasirinkti norimą vaidmenį suteikiama anksčiau užsiregistravusiems dalyviams.
      Po vaidmenų pasiskirstymo ir patvirtinimo, grupės ruošia savo vaidmenis iki baigiamojo renginio. Pasirodymo trukmė iki 10 min.
      Baigiamoji šventė vyks 2009 m. birželio 12 d. 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje prie atstatomų Lietuvos valdovų rūmų. Baigiamojo renginio pasirodymų eiliškumas atitinka nurodytų vaidmenų išdėstymą. Numatomas scenos dydis 4 x 6 m; 2 garsinimo mikrofonai; CD grotuvas. Baigiamajame renginyje teatro grupių pasirodymus vertins vertinimo komisija. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, istoriškumas ir kostiumai.
        
      Teatro projekto vaidmenys:

1. Tarnas netyčia pažadina valdovą
2. Tarnai nespėja paruošti pusryčių valdovui
3. Valdovas išsikviečia vyriausiąjį virėją
4. Nuo triukšmo rūmų kieme sukyla rūmų damos ir vaikai
5. Valdovė kviečiasi architektus karališkam sodui įrengti
6. Į rūmus atvyksta užsienio šalių pasiuntiniai siūlyti savo šalių draugystę
7. Valdovas su svečiais rengiasi medžioklei
8. Medžioklėje valdovas ir svečiai rungiasi, kas iš jų taikliausias
9. Rūmuose rengiama puota iš medžioklės grįžtančiam valdovui
10. Besirengdamos puotai rūmų damos aptaria užsienio šalių pasiuntinius
11. Juokdarys bando įsiteikti valdovui ir pašiepti pasiuntinių dovanas
12. Vakaro puotoje pasirodo dvaro muzikantai ir aktoriai
13. Valdovas reikalauja naujos operos
14. Valdovas vakaro puotoje dairosi jaunikio savo dukroms
15. Rūmų dailininkas rengiasi piešti valdovo šeimą
               
           Dirbtuvių dalyvių darbai ir teatro grupių pasirodymai visuomenei bus pristatyti 2009 m. birželio 12 d. 14 val. Vilniaus Katedros aikštėje. Projekto dalyviai ir svečiai kviečiami į Katedros aikštę, kur įvyks teatro dalyvių pasirodymas bei dirbinių mugė. Projekto dalyviai šventės svečiams pristatys dirbtuvių projekto metu pagal radinių pavyzdžius pagamintus dirbinius, kuriuos bus galima įsigyti už auką. Mugės metu surinkti pinigai bus skiriami Valdovų rūmų atkūrimui.
           Į baigiamąjį renginį bus pakviesti visi projekte dalyvavę mokiniai ir mokytojai.

Apdovanojimas

           Kūrybinio projekto „Valdovų rūmų mugė“ dirbtuvių užsiėmimų I-III vietų nugalėtojai trijose srityse bus apdovanoti atminimo dovanomis, Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais. Teatro grupės, geriausiai atlikusios vaidmenis ir užėmusios I-III vietas, bus apdovanotos puikiomis atminimo dovanomis, Lietuvos jaunimo turizmo centro diplomais, vadovai – padėkomis. 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.