VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ

2007-02-19

Projektas „Valdovų rūmų mugė“ (tęstinis)

Projektas vyks:  2007 03 01 – 2007 06 02
Projekto organizatoriai

* Valdovų rūmų paramos fondas
* Lietuvos jaunimo turizmo centras
* Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras

Problemos pristatymas

           Lietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, pilietinio ugdymo įgyvendinimo veiksmų švietimo įstaigose vis dar nepakanka. Daugelis dorinių, pilietinių vertybių – pagarba istorijai, kultūrai, darbui, kūrybai šiuolaikiniame jaunimo gyvenime yra nepakankamai ugdomos. Dorinių, pilietinių vertybių nebuvimas – skatina spręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemą.
           Projekto pagrindinis tikslas – supažindinti šalies mokinius su vienu iš reikšmingiausių mūsų kartos istorinio objekto atstatymu. Šiuo projektu suteikiame unikalią galimybę mokiniams prisidėti kūrybinėmis idėjomis ir darbais, skleisti Lietuvos visuomenėje žinias apie Lietuvos valstybingumo paveldą – Valdovų rūmus.
           Jau penktus metus iš eilės Lietuvos mokiniams organizuojame renginius Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo garsinimo tema. Suvokdami Valdovų rūmų, kurie bus baigti statyti iki 2009 m. – Lietuvos vardo paminėjimo Tūkstantmečio jubiliejaus, reikšmę Lietuvos valstybingumo istorijoje, projekto organizatoriai tęsia Lietuvos valdovų rūmų atkūrimo garsinimo projektą ir ruošiasi vykdyti mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ tęsinį.

Projekto tikslai ir uždaviniai

* Supažindinti Lietuvos vaikus ir jaunimą su Valdovų rūmų istorija, rūmų atstatymo projektu ir šiandienine atkuriamų rūmų paskirtimi, su archeologinių tyrimų metu rastais radiniais, rūmų aplinka, rūmų gyvenimu, stilių kaita, miestiečių gyvenimu, amatais, šventėmis.
* Skatinti mokinius lavinti kūrybinius, meninius gebėjimus.
* Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo saviugdai, iniciatyvumui, veiklumui.

Laukiami rezultatai

* 12 dirbtuvių projekto užsiėmimų Radvilų rūmuose.
* 12 edukacinių programų Taikomosios dailės muziejuje.
* Vaidybiniai užsiėmimai Vilniaus Katedros aikštėje.
* Darbų ekspozicija.
* Mugė Vilniaus Katedros aikštėje.
* Surinktos aukos mugės metu bus skiriamos Valdovų rūmų atstatymui.
* Sukurtas filmas apie projektą.

Veikla

      Informacija apie projekto „Valdovų rūmų mugė” eigą bus paskelbta Valdovų rūmų paramos fondo interneto svetainėje www.lvr.lt, Lietuvos jaunimo turizmo centro interneto svetainėje www.ljtc.lt ir spaudoje.
      Pageidaujančių dalyvauti projekte mokinių registracija vyks Lietuvos jaunimo turizmo centre elektroniniu paštu ruta.masiulyte@ljtc.lt ir faksu (8~5) 212 01 49 nuo 2007 m. vasario 19 d. iki 2007 m. kovo 6 d. Kontaktinis tel. (8~5) 215 43 19.
      Projekto dalyviai: 14-18 metų bendrojo lavinimo mokyklų pavieniai mokiniai, mokinių grupės, mokyklų ar kitų švietimo įstaigų dramos kolektyvai.
      Projektas sudarytas iš dviejų dalių:
1) Dirbtuvių projektas;
2) Teatro projektas.
      Atskirai registruojami dirbtuvių projekto (pavieniai mokiniai) ir teatro projekto (mokinių grupės, dramos kolektyvai) dalyviai.
     
      Dirbtuvių projektas:
* Rankų darbo popieriaus dirbtuvė;
* Vilnos dirbtuvė;
* Keramikos dirbtuvė
* Monetų kalykla.
      Kiekvienas dirbtuvių projekto dalyvis gali pasirinkti vieną veiklos rūšį ir dalyvauti viename veiklos užsiėmime. Užsiėmimai vyks Taikomosios dailės muziejuje, Radvilų rūmuose.
     
      Popieriaus dirbtuvė
     
      Užsiėmimo metu moksleiviai sužinos, jog XV ir XVI a. sandūroje valdovų rūmuose gyveno Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras, kurio palaikai ir šiandien ilsisi Katedros mauzoliejuje. Moksleiviai tyrinės archeologinius radinius, kurie yra priskiriami Aleksandro gyvenimo laikotarpiui, išgirs apie jo nuopelnus pertvarkant valstybės kanceliarijos darbą, pradedant tvarkyti valstybės archyvą – Lietuvos Metriką, įvedant naujas pareigybes, sunorminant diplomatinės tarnybos veiklą. Taip pat parodoje mokiniai pamatys ir tyrinės didžiojo kunigaikščio Aleksandro originalius raštus su antspaudais.
      Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai patys gamins rankų darbo popierių.
     
      Vilnos dirbtuvė
     
      Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologinių radinių ekspozicijoje moksleiviai susipažins su įvairiausiais drabužių aksesuarais, tyrinės rastus tekstilės fragmentus, mėgins susidaryti įspūdį apie rūmuose gyvavusias mados tendencijas bei gyventojų papročius. Taip pat sužinos, kas yra gobelenas, kaip ir kur gobelenai buvo kuriami, kokia jų paskirtis ir kodėl rūmus jais dažnai puošė didieji kunigaikščiai bei didikai.
      Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai atlikę skirtingų epochų radinių palyginimo užduotis, gamins įvairiausius nešiojamus daiktus ir drabužių aksesuarus iš vilnos.
     
      Keramikos dirbtuvė
     
      Užsiėmimo metu moksleiviai leisis į kelionę po radinių parodą ir tyrinės įspūdingus keramikos dirbinius, patvirtinančius, jog ilgus amžius Vilniaus Žemutinė pilis – Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencija – buvo ir meno bei amatų centras.
      Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai patys taps valdovų amatininkais ir kurs indus valdovo virtuvei ir kasdienei buičiai.
     
      Monetų kalykla
     
      Užsiėmimo metu moksleiviai apžiūrės numizmatikos pavyzdžius, sužinos, kada Lietuvoje buvo pradėtos kaldinti monetos, susipažins su iškiliausiu Lietuvos pinigų kalybos laikotarpiu (XVI a.), aiškinsis valstybės pinigų sistemą, kai kurių prekių ir gaminių kainas. Vėliau moksleiviai išgirs, kokiais būdais Lietuvos valdovai rūpinosi prekybos plėtra ir kaip prekyba skatino miestų bei prekinės gamybos augimą. Jie taip pat sužinos, iš kur vykdavo pirkliai į Vilnių, koks buvo požiūris į pirklius ir prekybą Viduramžiais, Renesanso ir baroko laikais, kokias prekes įveždavo užsienio pirkliai ir ką jiems parduodavo vietos amatininkai.
      Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai patys kaldins monetas ir gamins bei dekoruos pinigų kapšus.
     
      Dirbtuvių projekto grafikas pateikiamas lentelėje:
 
Kovo 8 d.          Popieriaus dirbtuvė
Kovo 15 d.        Popieriaus dirbtuvė
Kovo 22 d.        Popieriaus dirbtuvė
Kovo 29 d.        Vilnos dirbtuvė
Balandžio 5 d.   Vilnos dirbtuvė
Balandžio 12 d. Vilnos dirbtuvė
Balandžio 19 d.  Keramikos dirbtuvė
Balandžio 26 d.  Keramikos dirbtuvė
Gegužės 3 d.      Keramikos dirbtuvė
Gegužės 10 d.    Monetų kalykla
Gegužės 17 d.    Monetų kalykla
Gegužės 24 d.    Monetų kalykla

      Teatro projektas.
     
      Teatro projekte užsiregistravusios grupės iš pateikto sąrašo galės išsirinkti pageidaujamą laikotarpį bei vaidmenis. Teatro projekto dalyviams bus atsiųstas bendras mugės scenarijus, pasirodymų eiga ir apibrėžtos techninės galimybės. Pasirodymo trukmė 10 min. Teatro grupės savo pasirodymus ruošia iki baigiamojo renginio 2007 m. birželio 2 d.
      Vaidmenys bus parengti iki 2007 m. balandžio 2 d. Dalyvius prašome registruotis nurodyta tvarka iki 2007 m. kovo 6 d.
     
      Dirbtuvių dalyvių darbai visuomenei bus pristatyti 2007 m. birželio 2 d. Vilniaus Katedros aikštėje. Projekto dalyviai ir svečiai kviečiami į Katedros aikštę, kur įvyks teatro dalyvių pasirodymas bei dirbinių mugė. Projekto dalyviai šventės svečiams pristatys dirbtuvių projekto metu pagal radinių pavyzdžius pagamintus dirbinius, kuriuos bus galima įsigyti už auką. Mugės metu surinkti pinigai bus skiriami Valdovų rūmų atkūrimui.
      Į baigiamąjį renginį bus pakviesti visi projekte dalyvavę mokiniai.

Apdovanojimas

      Aktyviausi projekto „Valdovų rūmų mugė“ pavieniai dalyviai ir kolektyvai, geriausiai prisistatę mugėje, bus apdovanoti atminimo dovanomis, Valdovų rūmų paramos fondo ir Lietuvos jaunimo turizmo centro padėkos raštais, fondo dovanomis.


 

NAUJIENOS

1 2013-03-20 Vienuoliktasis paramos vakaras
2 2013-03-06 JŪSŲ PARAMA YRA SVARBI ŠIANDIENA !
3 2013-03-06 Dėkojame, kad perkate
4 2012-12-19 Sveikinimai su artėjančionis šventėmis
5 2012-11-07 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ 2012 11 21 DIENĄ
6 2012-10-24 Valdovų rūmuose rėmėjų pagerbimo vakaras
7 2012-07-18 SAULĖS LAIKRODŽIO GAMYBOS DARBAI PRADĖTI
8 2012-06-14 Valdovų rūmų paramos komitetas JAV
9 2012-06-14 TŪKSTANTMEČIO VARPAS
10 2012-06-14 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS KOMITETO JAV FINANSUOJAMI PROJEKTAI
11 2012-03-29 INICIJUOJAMAS NAUJAS PROJEKTAS
12 2012-01-24 Dėkojame, kad palaikote ir remiate Valdovų rūmų atkūrimą
13 2011-12-08 Akimirkos ir dešimto Paramos vakaro
14 2011-11-17 KVIEČIAME Į PARAMOS VAKARĄ LAPKRIČIO 19 DIENĄ 18,00 VAL.
15 2011-09-25 Paskutinė septintojo sezono teatralizuota ceremonija
16 2011-09-06 Valdovų rūmų paramos fondo veiklos dešimtmečio lankstinukas
17 2011-08-31 Akimirkos iš teatralizuotų ceremonijų
18 2011-08-31 Sepintojo teatralizuotų ceremonijų sezono informacija
19 2011-03-26 Valdovų rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti ir nemesti pradėto darbo išbandymas
20 2011-03-26 Devintojo tradicinio Valdovų rūmų paramos vakaro akimirkos
21 2011-03-26 Akimirkos iš tradicinių Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmių
22 2011-03-25 Valdovų rūmų rėmėjų pagerbimo iškilmės liepos 6 d.
23 2010-10-27 Dėkojame, kad skiriate 2% sumokėto GPM
24 2010-09-22 Valdovų rūmų paramos fondui 10 metų
25 2010-09-22 Teatralizuotų ceremonijų 2010 m. kvietimų pranešimai
26 2010-09-02 Teatralizuota ceremonija 2010-05-30
27 2010-08-18 REMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS KATEDROS A. 2010-07-11
28 2010-08-17 ŠEŠTASIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJŲ SEZONAS
29 2010-08-17 Skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptūra "Pilies karys"
30 2010-08-17 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų pagerbimo iškilmes 2010-07-11
31 2010-08-17 Teatralizuota ceremonija 2010-08-01
32 2010-08-11 2010 metų teatralizuotos ceremonijos
33 2010-08-11 Gotikinio šviestuvo maketas
34 2010-08-11 Gotikinės durys
35 2010-08-05 Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską 2010-07-11
36 2010-06-09 Moksleivių projektas VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
37 2010-06-09 SAULĖS LAIKRODŽIO KONKURSAS
38 2010-06-08 VALDOVŲ RŪMŲ SAULĖS LAIKRODŽIO PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO KONKURSAS
39 2010-03-24 Kviečiame visus dalyvauti "Valdovų rūmų mugėje"
40 2009-12-22 Sveikiname Jus su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!
41 2009-10-30 Kviečiame į Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą
42 2009-10-20 Paskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija
43 2009-09-09 Valdovų rūmų paramos fondo 9-erių metų gimtadienis
44 2009-08-06 NACIONALINIO MUZIEJAUS LDK VALDOVŲ RŪMAI RUGPJŪČIO 2 D. EKSKURSIJOS VAIZDO ĮRAŠAS INTERNETE
45 2009-07-16 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonija skirta Žalgirio mūšiui
46 2009-07-14 Kūrybinio tęstinio moksleivių konkurso "Valdovų rūmų mugė" baigiamasis renginys
47 2009-07-02 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMES
48 2009-06-04 RENGINIAI, PARODOS IR EKSKURSIJOS VALDOVŲ RŪMUOSE
49 2009-05-27 LDK Valdovų rūmai trims savaitėms atveria vartus lankytojams
50 2009-05-25 KŪRYBINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „VALVOVŲ RŪMŲ MUGĖ“ 2009
51 2009-05-25 Penktasis Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijų sezonas
52 2009-03-02 Bendrovė įamžins 55 geriausius darbuotojus ir verslo partnerius Lietuvos valdovu rūmuose
53 2009-02-17 AKIMIRKOS IŠ VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMO
54 2009-02-17 KVIETIMAS Į VALDOVŲ RŪMŲ BOKŠTO VĖTRUNGĖS PAKĖLIMĄ
55 2009-01-28 ATSISVEIKINIMAS SU VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO PAVILJONU „VALDOVŲ RŪMŲ VARTAI“
56 2009-01-28 Raštas vyriausybei dėl Valdovų rūmų atkūrimo 2009 01 23
57 2008-11-11 AŠTUNTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS
58 2008-10-28 KVIEČIAME I VALDOVU RUMU PARAMOS FONDO PARAMOS VAKARA 2008 M. LAPKRIČIO 6 D.
59 2008-10-22 LDK Valdovų rūmai ir jų atkūrimas. PRAEITIS ATVERTA ATEIČIAI
60 2008-09-11 Valdovų rūmų paramos fondo 8-erių metų veiklos sukaktis
61 2008-07-21 Kvietimas į Valdovų rūmų paramos fondo rėmėjų iškilmės 2008 m. liepos 6 d.
62 2008-06-12 Valdovų rūmų mugė 2008
63 2008-06-03 Dailes mokytojų darbų paroda ir apdovanojimai
64 2008-05-30 DAILĖS MOKYTOJŲ KONKURSAS „VALDOVŲ RŪMAI AMŽIŲ SANDŪROJE“
65 2008-05-27 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO CEREMONIJOS
66 2008-02-11 OGMINA paramos akcija
67 2007-12-17 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
68 2007-11-26 SEPTINTASIS TRADICINIS VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS VAKARAS,
69 2007-11-19 Tradicinis paramos vakaras 2007 11 21
70 2007-11-05 LR Prezidentas apsilankė atkuriamuose Valdovų rūmuose
71 2007-08-23 Valdovų rūmams skirtos parodos pristatymas
72 2007-07-11 Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų iškilmės 2007 07 06
73 2007-06-18 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
74 2007-06-06 Valdovų rūmų paramos fondo ceremonijos
75 2007-06-06 MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS „Valdovų rūmų mugė“
76 2007-05-29 Valdovų rūmų mugė 2007
77 2007-04-20 Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga tapo Garbės statytojais
78 2007-04-12 Ogmina akcijos rezultatai
79 2007-03-26 Biografinio žodyno sutarties pasirašymas
80 2007-03-16 Naujausi rėmėjai
81 2007-02-19 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
82 2007-02-19 OGMINA PARAMOS AKCIJA
83 2007-02-02 Moksleivių dovanų krepšelis
84 2007-01-22 Vilniaus 684-ųjų metinių minėjimas
85 2006-12-20 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis
86 2006-12-12 Naujausi rėmėjai
87 2006-11-30 Naujoji 2006-2008 Fondo valdyba
88 2006-07-11 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS
89 2006-07-03 Rėmėjų pageribmo iškilmės
90 2006-06-16 VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
91 2006-06-14 Baigėsi Fondo ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcija
92 2006-05-11 Prasideda antrasis ceremonijų sezonas
93 2006-04-05 OGMINA paramos akcijos rezultatai
94 2006-03-28 Veprių kaimo gyventoja Valdovų rūmų atkūrimui paaukojo 10 000 Lt
95 2006-02-28 Lietuvos geležinkelių ir Fondo akcija
96 2006-02-21 Paramos akcija OGMINA parduotuviu tinkle
97 2006-02-06 Prasideda 2006-ųjų metų moksleivių projektas „Valdovų rūmų mugė“
98 2006-01-16 Valdovų rūmams nupirktas įspūdingas prancūziškas XVI a. pab. riešutmedžio kredensas
99 2005-11-22 Tradicinis Valdovų rūmų paramos vakaras
100 2005-11-17 Fondo ir ARMITANA akcija
101 2005-10-12 Dovanų krepšelis moksleiviams
102 2005-10-04 Baigtas pirmasis ceremonijų sezonas
103 2005-09-28 Baigaimoji 2005-ųjų metų ceremonija
104 2005-09-13 Virš Valdovų rūmų pietinio korpuso iškeltas vainikas
105 2005-08-04 ATKURIAMIEMS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMAMS
106 2005-07-27 Rėmėjai parūpino medžiagų tolimesniems Valdovų rūmų atstatymo darbams
107 2005-07-19 Žalgirio mūšiui paminėti skirta ceremonija
108 2005-07-15 SPECIALI VALDOVŲ RŪMŲ CEREMONIJA SKIRTA ŽALGIRIO MŪŠIUI
109 2005-07-13 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IR
110 2005-07-05 KVIETIMAS
111 2005-06-23 Valdovų rūmų paramos fondo ir M.P.3 ceremonija
112 2005-06-21 VILNIUJE ŠURMULIAVO VALDOVŲ RŪMŲ MUGĖ
113 2005-06-15 Baigiamasis mokinių projekto „Valdovų rūmų mugė“ renginys
114 2005-05-25 Valdovų rūmams įsigyti unikalūs gobelenai
115 2005-04-27 Soroptimistės sieks Garbės Statytojo vardo
116 2005-04-26 Mokinių kūrybinis projektas vyksta sėkmingai
117 2005-03-14 Ekskursija OGMINA paramos akcijos dalyviams
118 2005-02-04 Paramos akcija OGMINA parduotuvėse
119 2005-02-02 Kviečiame pervesti 2 proc. Valdovų rūmų paramos fondui
120 2005-01-20 2004-ųjų metų fondo veiklos rezultatai
121 2005-01-20 Pirmajai mokyklai įteiktas Statytojo diplomas
122 2005-01-13 Šeštasis Didysis Valdovų rūmų Statytojas
123 2005-01-12 Naujas fondo raštinės adresas
124 2004-12-22 Tradicinis fondo padėkos vakaras vyko Vilniaus dailės akademijos gotikos salėje
125 2004-12-16 Padėka už bendradarbiavimą fondo juridiniams partneriams ir rėmėjams
126 2004-12-03 P. Vileišio aukso medalis įteiktas Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkui
127 2004-12-03 Ketivrtasis Valdovų rūmų paramos fondo paramos vakaras
128 2004-10-28 Jei ne aš, tai Valdovų rūmams šiandien trūktų vienos plytos
129 2004-10-07 Rūmuose apsilankė olimpietis Andrejus Zadneprovskis
130 2004-09-24 Valdovų rūmų paramos fondas rūmams nupirko pirmąsias dailės vertybes
131 2004-09-14 Austra Skujytė apsilankė Valdovų rūmuose
132 2004-08-27 Po 400 metų smiltainis iš Gotlando atvežtas į Valdovų rūmus
133 2004-08-23 Valdovų rūmų paramos fondui jau ketveri
134 2004-08-23 Angliakasių palikuonys remia Valdovų rūmus
135 2004-08-18 Naujausi rugpjūčio mėnesio rėmėjai
136 2004-07-09 Valdovų rūmai iš 200 kartoninių dėžių
137 2004-07-08 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
138 2004-07-07 Dr. Juozo Kazicko apdovanojimų 2004-ųjų laureatai
139 2004-07-07 LDK Valdovų rūmų radinių paroda
140 2004-07-01 2004 m. liepos 6 d. iškilmės Katedros aikštėje
141 2004-06-18 Į rūmų statybos aikštelę fondas kvietėsi kolegas ir bičiulius
142 2004-06-15 Moksleivių piešiniai „Aš gyvenu Valdovų rūmuose“
143 2004-05-27 Soroptimistės remia Valdovų rūmų atkūrimą
144 2004-04-02 Antroji „Ogmina“ parduotuvių tinklo paramos akcija buvo dar sėkmingesnė
145 2004-03-17 PIRMOSIOS LIETUVOS VALDOVŲ RŪMŲ PLYTOS CEREMONIJA
146 2004-03-11 Senamiesčio teatro aktoriai kvietė prisidėti prie rūmų atstatymo
147 2004-02-24 2 procentai gyventojo pajamų mokesčio - paramai
148 2004-02-02 Valdovų rūmų paramos fondas įteikė dovanas išeivijos mokykloms
aukštyn
© 2003 VALDOVŲ RŪMŲ PARAMOS FONDAS MENINOS
Sąsk. Nr. LT537044060001480916 AB SEB bankas. Įmonės kodas 192044252. Adresas: B.Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius.