Narystė

Tapkite nariu

     Kviečiame kolegas aktyviai jungtis į mūsų gretas ir dalyvauti Rūmų veikloje, tobulėti profesinėje srityje ir plėsti akiratį.

Lietuvos vertintojų rūmų nariais gali tapti juridiniai asmenys, kurie turi vertintojo asistento arba vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą ir juridiniai asmenys, kurie įrašyti į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą.

Norint tapti Rūmų nariu, reikia pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą. Rūmų valdyba peržiūrės ir įvertins Jūsų kandidatūrą. Anoniminiu balsavimu valdyba nuspręs ar bus pritarta Jūsų narystei.  Jai pritarus, sulauksite patvirtinimo laiško. Gavę patvirtinimą per dvi savaites, nuo patvirtinimo gavimo dienos, turėsite  sumokėti metinės narystės mokestį į Rūmų sąskaitą. Gavę Jūsų įmoką  išsiųsime prisijungimo prie nario paskyros duomenis.

Laukiame Jūsų!

Susipažinkite su svarbiais dokumentais

Užpildykite anketą

Užpildykite prašymo formą, įsitikinkite, kad pateikti duomenys yra teisingi, pasirašykite ir išsiųskite el. paštu. Atsiųsti formą.

Sulaukite narystės patvirtinimo

Kai Rūmų valdyba patvirtins Jūsų kandidatūrą, išsiųsime jums laišką su rekvizitais narystės mokesčio apmokėjimui

Apmokėkite už narystę

Gavę apmokėjimą jums išsiųsime nario prisijungimo duomenis prie paskyros mūsų puslapyje


Narystės mokesčiai

Metinės narystės mokestis mokamas iki kalendorinių metų galo. Jei nariu tampama pirmaisiais šešiais metų mėnesiais mokamas pilnas mokestis, o praėjus pusei kalendorinių metų ar daugiau – mokama pusė metinio mokesčio.

Fiziniams asmenims

80eur.

Juridiniams asmenims

80eur.

Juridiniam asmeniui papildomai už kiekvieną vertintoją

10eur.